• Ngày post: 30-09-2015
    Tạp chí khoa học số 2
  • Ngày post: 30-09-2015
    Nhằm đăng tải các công trình nghiên cứu, các bài viết tổng quan khoa học, các ý kiến trao đổi về học thuật có giá trị khoa học và thực tiễn trên các lĩnh vực như: khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, xã hội,… của cán bộ viên chức Trường Đại học Tiền Giang và các nhà nghiên cứu ngoài trường chưa được công bố trên các tạp chí khoa học và báo in, Ban Biên tập Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tiền Giang kính mời quý Thầy/Cô trong nhà trường và các nhà nghiên cứu ngoài trường tham gia viết bài cho Tạp chí Khoa học - Số 03/2015 của Trường Đại học Tiền Giang.
  • Ngày post: 30-09-2015
    Bài viết phải được soạn thảo trên file Word, dùng font Times New Roman; khổ A4, lề trên: 2,5 cm, lề dưới: 2,5 cm, lề trái: 3 cm, lề phải: 2,5 cm; cách dòng đơn; khoảng cách giữa các đoạn văn là 6 pt, chính văn cỡ chữ 13. Tất cả các phương trình/công thức cần được đánh số và để trong ngoặc đơn đặt bên phía lề phải. Không lạm dụng việc viết tắt trong bài báo, nếu cần viết tắt những từ, thuật ngữ, tên các cơ quan, tổ chức… thì chỉ nên viết tắt sau lần viết thứ nhất có kèm theo chữ viết tắt trong ngoặc đơn.
  • Ngày post: 06-05-2015

Tag

nội dung tag