.:Trường Đại học Tiền Giang - Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế:.Thông báo

>> xem thêm

Giới thiệu

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế
Địa chỉ:119 Ấp Bắc, Phường 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Phòng A201
Điện thoại liên hệ: Phòng QLKHCN
Email: pqlkhcnhtqt@tgu.edu.vn

TIN TỨC
Nghiệm thu kết quả Đề tài Nghiên cứu khoa học sinh viên cấp trường “So sánh sự tăng trưởng, tỷ lệ sống và hiệu quả tài chính của nuôi ếch thái lan (rana tigerina dubois, 1981) thương phẩm từ nguồn giống xử lý và không xử lý nhiệt”

Sáng ngày 14/5/2024 vừa qua, Trường Đại học Tiền Giang đã tổ chức Họp đánh giá kết quả thực hiện Đề tài Nghiên cứu khoa học sinh viên cấp trường “So sánh sự tăng trưởng, tỷ lệ sống và hiệu quả tài chính của nuôi ếch thái lan thương phẩm từ nguồn giống xử lý và không xử lý nhiệt” do sinh viên Nguyễn Thị Ngọc Trầm - Lớp Đại học Nuôi trồng thủy sản 20, Khoa Nông nghiệp và Công nghệ thực phẩm làm chủ nhiệm.

Hoạt động KHCN viên chức
Xét duyệt thuyết minh nhiệm vụ KH&CN “Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển năng lực khai thác thông tin và dữ liệu của sinh viên Khoa Kinh tế - Luật, Trường Đại học Tiền Giang”

Chiều ngày 04/5/2024, Phòng Quản lý Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế, Trường Đại học Tiền Giang đã tổ chức Hội đồng xét duyệt thuyết minh nhiệm vụ ...

Hoạt động KHCN sinh viên
Nghiệm thu kết quả Đề tài Nghiên cứu khoa học sinh viên cấp trường “So sánh sự tăng trưởng, tỷ lệ sống và hiệu quả tài chính của nuôi ếch thái lan (rana tigerina dubois, 1981) thương phẩm từ nguồn giống xử lý và không xử lý nhiệt”

Sáng ngày 14/5/2024 vừa qua, Trường Đại học Tiền Giang đã tổ chức Họp đánh giá kết quả thực hiện Đề tài Nghiên cứu khoa học sinh viên cấp trường “So ...

Tin tức HTQT
Sinh viên Trường Đại học Tiền Giang giao lưu với sinh viên Pháp đang thực tập tại Trường

Chiều ngày 20/5/2024, Trường Đại học Tiền Giang đã tổ chức chương trình giao lưu giữa 08 sinh viên Pháp đang thực tập tại Trường với hơn 200 viên chức và ...