.: Nhân sự :. 

Tag

Thông báo

>> xem thêm

Giới thiệu

Phòng Kế hoạch - Tài chính
Địa chỉ:119, Ấp Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho – Tiền Giang
Điện thoại liên hệ:
Email:

Chia sẻ

Nhân sự

11-04-2023

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1

Văn Công Tín

Trưởng phòng

vancongtin@tgu.edu.vn

2

Trần Thị Tiên

Phó Trưởng phòng

tranthitien@tgu.edu.vn

3

Nguyễn Thị Thu Thảo

Chuyên viên

nguyenthithuthao@tgu.edu.vn

4

Phạm Thị Sương Mai

Kế toán viên

phamthisuongmai@tgu.edu.vn

5

Đặng Ngọc Điệp

Kế toán viên

dangngocdiep@tgu.edu.vn

6

Nguyễn Thị Thanh Châu

Chuyên viên

nttchau@tgu.edu.vn

7

Đỗ Thị Kim Tuyến

Kế toán viên

dothikimtuyen@tgu.edu.vn

8

Lê Thị Hoàng Oanh

Kế toán viên

lethihoangoanh@tgu.edu.vn

9

Nguyễn Thanh Quyên

Kế toán viên

nguyenthanhquyen@tgu.edu.vn

10

Trần Thụy Thảo Nguyên

Kế toán viên

tranthuythaonguyen@tgu.edu.vn

Phòng Kế hoạch - Tài chính