.: GIỚI THIỆU CHUNG :. 

Tag

GTC;

Thông báo

>> xem thêm

Giới thiệu

Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục Quốc phòng và Thể chất
Địa chỉ:119, Ấp Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho – Tiền Giang
Điện thoại liên hệ:
Email:

Chia sẻ

GIỚI THIỆU CHUNG

01-04-2021

Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục quốc phòng và Thể chất thuộc Trường Đại học Tiền Giang được thành lập theo Quyết định số 42/QĐ-ĐHTG ngày 25 tháng 01 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang trên cơ sở hợp nhất Khoa Lý luận chính trị và Bộ môn Giáo dục thể chất - Quốc phòng.

Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục Quốc phòng và Thể chất