.: Tháng năm nhớ về Bác Hồ kính yêu :. 

Thông báo

>> xem thêm

Giới thiệu

Công đoàn
Địa chỉ:119, Ấp Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho – Tiền Giang
Điện thoại liên hệ:
Email:

Chia sẻ

Tháng năm nhớ về Bác Hồ kính yêu

15-05-2021

Năm 2021, tròn 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021), trong lòng mỗi người dân Việt Nam lại dâng trào biết bao cảm xúc, nỗi nhớ, niềm tin yêu và tự hào về Bác. Hình ảnh của Bác vẫn sống mãi cùng non sông, đất nước Việt Nam, tạo động lực để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh, hùng cường.

Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ra trong một gia đình nhà nho nghèo yêu nước, gắn bó mật thiết với Nhân dân lao động. Truyền thống vẻ vang của quê hương xứ Nghệ và gia đình đã ảnh hưởng sâu sắc, mạnh mẽ đến tuổi ấu thơ của Bác, từ đó hình thành nhân cách, tư tưởng, đạo đức của Người.

Ra đi tìm đường cứu nước khi mới 21 tuổi, với khát vọng cháy bỏng giành độc lập tự do cho dân, cho nước, Người bôn ba khắp năm châu bốn biển, vừa lao động, học tập, vừa quan sát, nghiên cứu lý luận và kinh nghiệm các cuộc cách mạng điển hình trên thế giới và Người đã đến với chủ nghĩa Mác – Lênin. Từ đây, Người đã tìm thấy những vấn đề cơ bản của đường lối giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp, giải phóng con người; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Trong hoàn cảnh muôn vàn khó khăn, với bản lĩnh phi thường, trí tuệ thiên tài, tầm nhìn vượt thời đại và tài tổ chức lỗi lạc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp thu sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn cách mạng nước ta. Người đã tích cực và dày công chuẩn bị những điều kiện về tư tưởng chính trị, tổ chức, cán bộ cho sự ra đời của Đảng ta, một chính Đảng cách mạng chân chính, tiền phong của giai cấp công nhân, của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam.

Dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, cách mạng nước ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đó là thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945 và việc thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, Nhà nước do Nhân dân làm chủ đầu tiên trong lịch sử dân tộc. Đó là thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp mà đỉnh cao là Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Đó là thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, kết thúc bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước vào kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Tuổi trẻ ngày nay phải nỗ lực không ngừng, rèn luyện, hoàn thiện bản thân, sống, cống hiến để xứng với niềm tin yêu và tình cảm đặc biệt của Bác. Thực hiện Di chúc của Bác, tuổi trẻ Tiền Giang cùng với tuổi trẻ cả nước đã có nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và kinh tế xã hội ở địa phương, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ cho tỉnh. Từ đó trở thành lực lượng xung kích thực hiện các nhiệm vụ phát triển địa phương, xứng đáng là lực lượng kế thừa vừa “hồng”, vừa “chuyên”, theo Di chúc của Bác.

VĨNH SƠN

Công đoàn