.: Hội thảo khoa học “Ý thức chính trị của sinh viên Việt Nam hiện nay: Thực trạng và giải pháp” :. 

Thông báo

>> xem thêm

Giới thiệu

Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục Quốc phòng và Thể chất
Địa chỉ:119, Ấp Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho – Tiền Giang
Điện thoại liên hệ:
Email:

Chia sẻ

Hội thảo khoa học “Ý thức chính trị của sinh viên Việt Nam hiện nay: Thực trạng và giải pháp”

06-10-2021

Chiều ngày 24/5/2021, Khoa LLCT-GDQP&TC Trường Đại học Tiền Giang tổ chức Hội thảo khoa học trực tuyến với chủ đề “Ý thức chính trị của sinh viên Việt Nam hiện nay: thực trạng và giải pháp”. Đến tham dự và chủ trì hội thảo có: TS. Lê Minh Tùng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang; TS. Lê Thị Son - Quyền Trưởng khoa Khoa Lý luận chính trị, Giáo dục Quốc phòng và Thể chất.

Nói về mục đích và ý nghĩa của hội thảo, TS. Lê Thị Son (Quyền Trưởng khoa Khoa Lý luận chính trị, Giáo dục Quốc phòng và Thể chất) cho biết: Với mục đích tạo diễn đàn để các nhà khoa học của các trường đại học, cao đẳng trong cả nước cùng nhau thảo luận, đưa ra các giải pháp, kiến nghị phù hợp.  Trong đó, giáo dục ý thức chính trị cho sinh viên là một trong những nội dung rất quan trọng trong công tác giáo dục con người toàn diện, bởi vì ngoài kiến thức chuyên môn, người sinh viên rất cần được trau dồi về tư tưởng, đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lòng yêu nước, quan tâm tới cộng đồng,… Nhờ đó, giúp cho sinh viên dần tạo lập và kiên định lập trường, bản lĩnh chính trị. Đây là một nền tảng hết sức quan trọng, là tiền đề để chúng ta có thể đào tạo ra thế hệ cán bộ mới vừa giỏi chuyên môn, vừa vững vàng về lập trường chính trị, có đạo đức cách mạng. Từ đó, đưa đất nước phát triển lên tầm cao mới trong thời kỳ đẩy mạnh hội nhập quốc tế. Khoa LLCT-GDQP&TC thấy đây là mục tiêu quan trọng trong quá trình đào tạo sinh viên nên Khoa đưa ra chủ đề hội thảo khoa học cấp trường

 “Ý thức chính trị của sinh viên Việt Nam hiện nay: thực trạng và giải pháp”.

Ban tổ chức đã nhận được trên 23 bài báo cáo tham luận từ các nhà khoa học, các nhà quản lý, các cán bộ giảng viên đến từ các trường đại học trong và ngoài tỉnh. Từ các cách tiếp cận khác nhau, các tham luận đều tập trung xoay quanh các nội dung sau: Vai trò của ý thức chính trị đối với sinh viên Việt Nam hiện nay; Hoạt động công tác Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên với việc giáo dục ý thức chính trị cho sinh viên; Thực trạng về ý thức chính trị của sinh viên Việt Nam hiện nay; Các giải pháp, phương pháp, hình thức, mô hình giáo dục ý thức chính chính trị cho sinh viên hiệu quả.

Chủ trì hội thảo có: TS. Lê Minh Tùng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang;

TS. Lê Thị Son - Quyền Trưởng khoa Khoa Lý luận chính trị, Giáo dục Quốc phòng và Thể chất.

Từ những nội dung của các tham luận và những ý kiến trao đổi trực tiếp của các đại biểu tham dự, Hội thảo đã trở thành một diễn đàn khoa học để các nhà khoa học, nhà quản lý, các cán bộ giảng viên trao đổi, thảo luận, gợi mở về những vấn đề có liên quan đến ý thức chính trị của sinh viên Việt Nam trong tình hình hiện nay. Có thể nói, giáo dục ý thức chính trị nói chung và giáo dục ý thức chính trị cho sinh viên nói riêng có một vai trò quan trọng, góp phần trang bị cho sinh viên thế giới quan và phương pháp luận khoa học, xây dựng nên nhân sinh quan, lý tưởng cách mạng và củng cố niềm tin của sinh viên đối với sự lãnh đạo của Đảng vào công cuộc đổi mới đất nước.

Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục Quốc phòng và Thể chất