.: Một vài lưu ý cho sinh viên khi tham gia học tập môn Giáo dục quốc phòng và an ninh tại Trường Đại học Tiền Giang. :. 

Thông báo

>> xem thêm

Giới thiệu

Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục Quốc phòng và Thể chất
Địa chỉ:119, Ấp Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho – Tiền Giang
Điện thoại liên hệ:
Email:

Chia sẻ

Một vài lưu ý cho sinh viên khi tham gia học tập môn Giáo dục quốc phòng và an ninh tại Trường Đại học Tiền Giang.

13-06-2022

 

Thực hiện Kế hoạch số 485/KH-ĐHTG ngày 27/5/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang về việc tổ chức giảng dạy học phần Giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDQP&AN) học kỳ hè, năm học 2021-2022 cho sinh viên chính quy khóa 21. Theo đó, sinh viên khóa 21 khi tham gia học tập môn học GDQP&AN sẽ ăn, ở, học tập, sinh hoạt tập trung tại cơ sở Thân Cửu Nghĩa của Trường theo nếp sống chính quy quân đội và môi trường quân sự trong thời gian 3 tuần.

Khi tham gia học tập tập trung môn học GDQP&AN theo nếp sống chính quy quân đội và môi trường quân sự, điều đầu tiên sinh viên cần nắm vững và thực hiện đúng 11 chế độ trong ngày và 3 chế độ trong tuần của quân đội.

Thời gian quy định trong quân đội là các chế độ diễn ra liền mạch, nối tiếp nhau, được quy định nhằm rèn luyện nề nếp, tác phong chính quy. Qua đó đảm bảo tác phong nhanh nhẹn, đồng nhất, tinh thần kỷ luật thép cho mỗi một quân nhân. Việc chấp hành nghiêm 11 chế độ trong ngày và 3 chế độ trong tuần của quân đội thể hiện cao tính khoa học nhằm duy trì các hoạt động trong ngày của quân nhân.

Trong ngày, các chiến sỹ trong Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ phải tuân theo 11 chế độ đã được quy định. Cụ thể các chế độ bao gồm:

1.Treo Quốc kỳ

2.Thức dậy

3.Thể dục buổi sáng

4.Kiểm tra sáng

5.Học tập

6.Ăn uống

7.Lau vũ khí, khí tài trang bị

8.Thể thao, tăng gia sản xuất

9.Đọc báo, nghe tin

10.Điểm danh, điểm quân số

11.Ngủ nghỉ

Tập thể dục buổi sáng

Gấp xếp nội vụ

Bên cạnh đó, trong Quân đội nhân dân còn có 3 chế độ trong tuần chỉ thực hiện vào những ngày nhất định:

1.Chào cờ, duyệt đội ngũ (thứ 2)

2.Thông báo chính trị (thứ 2)

3.Tổng vệ sinh doanh trại (chiều thứ 7)

Thời gian bắt đầu thực hiện chế độ đầu tiên là 5 giờ. Tuy nhiên, tùy từng đơn vị mà quy định khác nhau. Ví dụ như các trường học, học viện đào tạo học viên, hạ sỹ quan, chiến sỹ vì phải thực hiện giờ giảng dạy, lên lớp sớm nên sẽ báo thức sớm hơn từ 15 – 30 phút. Vào mùa đông sẽ thực hiện báo thức muộn hơn 30 phút. Vì vậy, các chế độ sẽ muộn hơn 30 phút. Tuy nhiên từ 18 giờ các chế độ vẫn thực hiện như nhau ở cả 2 mùa.

Vào ngày nghỉ, các chế độ từ báo thức đến nghỉ ngơi đều thực hiện muộn hơn 30 phút, trừ thời gian ăn cơm vẫn sẽ thực hiện đúng, buổi tối các chiến sỹ sẽ được xem phim và giải trí theo chế độ quy định.

Ý nghĩa 11 chế độ trong ngày của Quân đội

Các chế độ được quy định thể hiện cao độ tính khoa học nhằm duy trì các hoạt động trong ngày, trong tuần của quân nhân. Với tính liên tục của 11 chế độ trong ngày, quân nhân không chỉ được học tập, huấn luyện, rèn luyện, vui chơi một cách khoa học mà còn bảo đảm cho toàn đơn vị hoạt động thống nhất, chính quy. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý kỷ luật của mỗi đơn vị.

Thực tế, khi duy trì nghiêm các chế độ trong ngày thì cán bộ các cấp, nhất là tiểu đội trưởng, trung đội trưởng, vừa có điều kiện nắm chắc chất lượng thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, vừa hiểu được đặc điểm tính cách, diễn biến tâm lý của mỗi quân nhân. Từ đó có biện pháp quản lý phù hợp, hiệu quả, và ngăn ngừa các hiện tượng vi phạm kỷ luật.

Có thể nói, ở bất cứ cơ quan, đơn vị nào, nếu nề nếp, chế độ công tác được duy trì nghiêm thì ở đó kỷ luật không chỉ được giữ vững mà còn tạo nền tảng vững chắc để cơ quan, đơn vị thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh thông tin về 11 chế độ trong ngày và 3 chế độ trong tuần của quân đội, các em sinh viên cần nắm thêm thông tin về các hoạt được thực hiện theo thời gian biểu trong ngày như sau:

BUỔI

NỘI DUNG CÔNG TÁC

THỜI GIAN

TỪ GIỜ ĐẾN GIỜ

 SÁNG

 Báo thức buổi sáng

 

5 giờ 00

  Thể dục sáng

20 phút

05.00 - 05.20

 Vệ sinh cá nhân

30 phút

05.20 – 05.50

 Ăn sáng

30 phút

05.50 – 06.20

 Kiểm tra sáng

10 phút

06.20 – 06.30

 Chuẩn bị học tập công tác

30 phút

06.30 – 07.00

 Học tập, công tác

4 giờ

07.00 – 11.00

 TRƯA

 Ăn trưa

30 phút

11.00 – 11.30

 Nghỉ trưa

1 giờ 45 phút

11.30 – 13.15

 CHIỀU

 Báo thức chiều

 

13 giờ 15

 Chuẩn bị học tập, công tác

15 phút

13.15 – 13.30

 Học tập, công tác

3 giờ

13.30 – 16.30

 Bảo quản vũ khí, khí tài, trang bị

15 phút

16.30 – 16.45

 Thể thao, tăng gia sản xuất

50 phút

16.45 – 17.35

 Vệ sinh cá nhân

30 phút

17.35 – 18.05

 Ăn chiều

30 phút

18.05 – 18.35

 Sinh hoạt tổ, đoàn kết

10 phút

18.35 – 18.45

 Đọc báo, nghe tin

15 phút

18.45 – 19.00

      TỐI

 Xem thời sự, sinh hoạt, học tập tối

1 giờ 45 phút

19.00 – 20.45

 Điểm danh, điểm quân số

10 phút

20.45 – 20.55

 Chuẩn bị mắc màn đi ngủ

05 phút

20.55 – 21.00

 Nghe chương trình phát thanh QĐND

30 phút

21.00 – 21.30

 Tắt đèn đi ngủ

 

21 giờ 30

   SÁNG       THỨ       HAI

 Báo thức buổi sáng

 

5 giờ 00

 Thể dục sáng

20 phút

05.00 – 05.20

 Vệ sinh cá nhân

30 phút

05.20 – 05.50

 Ăn sáng

30 phút

05.50 – 06.20

 Chuẩn bị chào cờ, Duyệt đội ngũ

40 phút

06.20 – 07.00

  Chào cờ, Duyệt đội ngũ, Thông báo

  chính trị

1 giờ

07.00 – 08.00

  Học tập, công tác

3 giờ

08.00 – 11.00

 

Trên đây là nội dung, ý nghĩa, thời gian biểu của các chế độ trong tuần, trong ngày của quân đội nhằm mục đích giới thiệu chi tiết cho các em sinh viên từ khoá 21 của Trường Đại học Tiền Giang nắm vững khi tham gia học tập, sinh hoạt theo nếp sống chính quy quân đội và môi trường quân sự.

                                                                                                                                        Võ Trần Thái –Bộ môn GDQP

Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục Quốc phòng và Thể chất