.: Thẩm định CTĐT ngành CNSH cấp trường :. 

Thông báo

>> xem thêm

Giới thiệu

Khoa Nông nghiệp và Công nghệ Thực phẩm
Địa chỉ:119, Ấp Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho – Tiền Giang
Điện thoại liên hệ:
Email:

Chia sẻ

Thẩm định CTĐT ngành CNSH cấp trường

25-08-2023

Vào lúc 09h00, ngày 03 tháng 8 năm 2023 tại Trường Đại học Tiền Giang đã diễn ra buổi Thẩm định chương trình đào tạo Cử nhân ngành Công nghệ sinh học của Khoa Nông nghiệp và Công nghệ Thực phẩm Trường đại học Tiền Giang. Sau 2 giờ làm việc nghiêm túc, kết quả thu được là 100% số phiếu bầu của Hội đồng thẩm định đồng ý thông qua chương trình đào tạo.

Đến dự buổi Thẩm định Chương trình Đào tạo bậc Đại học ngành Công nghệ Sinh học mã ngành 7420201 có TS. Nguyễn Viết Thịnh, Chủ tịch Hội đồng Trường; TS. Trương Văn Phước, Phó Trưởng phòng Quản lý đào tạo; Ths. Phạm Đỗ Trang Minh Phó Bộ môn Công nghệ Thực phẩm cùng các Giảng viên cơ hữu của Bộ môn Công nghệ sinh học và Bảo vệ thực vật.

Hội đồng thẩm định với 5 thành viên gồm: Chủ tịch Hội đồng là TS. Nguyễn Viết Thịnh (Chủ tịch hội đồng Trường Đại học Tiền Giang), Ủy viên là TS. Nguyễn Thị Ngọc Trúc (Trưởng bộ môn Nông học, Viện cây ăn quả miền Nam), 2 Ủy viên phản biện là PGS.TS. Huỳnh Xuân Phong (Trưởng bộ môn Công nghệ Vi sinh vật, Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Trường Đại học Cần Thơ), TS. Trịnh Ngọc Ái (Phó trưởng Khoa Nông nghiệp - Thủy sản, Trường Đại học Trà Vinh), và thư ký là TS. Trương Văn Phước (Phó Trưởng Phòng Quản lý đào tạo Trường Đại học Tiền Giang).

Nội dung chương trình đào tạo được Hội đồng Thẩm định đánh giá rất tích cực, do được xây dựng dựa trên Chương trình khung do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, có tham khảo chương trình một số trường trong khu vực và ngoài nước, đáp ứng được nhu cầu người học, đặc biệt là phù hợp với thực trạng kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và khu vực. Bên cạnh đó, mục tiêu của chương trình đào tạo đảm bảo tính tổng quát, mô tả được chuẩn đầu ra của người học, sau khi hoàn thành chương trình học có đủ kiến thức và kỹ năng đáp ứng nhu cầu nghề nghiệp. Mặt khác, các phần trong chương trình đào tạo được phân bố hợp lí, coi trọng cả lý thuyết và thực hành, rất phù hợp với xu thế chung của sự phát triển công nghệ thời đại 4.0.
Song song với đó, Hội đồng cũng thẳng thắn chỉ ra những điểm cần bổ sung hoàn thiện. Bố cục, nội dung chương trình cần bám sát theo quy định của của Bộ Giáo dục và Đào tạo; một số học phần cần phân bố lại cho từng nhóm kiến thức sao cho hợp lí hơn.

Chương trình đào tạo đã được thông qua, là thành quả của sự nỗ lực cố gắng không ngừng của các cá nhân trong Tổ Xây dựng chương trình đào tạo ngành Công nghệ sinh học, của tập thể Bộ môn Công nghệ sinh học và Bảo vệ thực vật. Kết quả đó mở ra những yêu cầu, thách thức mới cho năng lực đào tạo của tập thể cán bộ giảng viên Bộ môn Công nghệ sinh học và Bảo vệ thực vật giữ vững niềm tin, đoàn kết, đồng lòng để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, đưa chương trình đào tạo ngành Công nghệ sinh học trình độ đại học gặt hái được nhiều thành công trong tương lai.

                                  

                                                                     Tổ XDCTĐT ngành Công nghệ sinh học

 

Khoa Nông nghiệp và Công nghệ Thực phẩm