.: Quyết định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định 161/QĐ-ĐHTG ngày 14 tháng 04 năm 2022 về việc ban hành quy định về mức thu; miễn giảm học phí và quản lý thu, sử dụng học phí của Trường Đại học Tiền Giang :. 

Thông báo

>> xem thêm

Giới thiệu

Phòng Kế hoạch - Tài chính
Địa chỉ:119, Ấp Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho – Tiền Giang
Điện thoại liên hệ:
Email: