.: Thông báo chiêu sinh lớp Bồi dưỡng Huấn luyện viên AEROBIC Mẫu Giáo Khóa 2 :. 

Thông báo

>> xem thêm

Giới thiệu

Khoa Sư phạm và Khoa học cơ bản
Địa chỉ:119, Ấp Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho – Tiền Giang
Điện thoại liên hệ:
Email:

Chia sẻ

Thông báo chiêu sinh lớp Bồi dưỡng Huấn luyện viên AEROBIC Mẫu Giáo Khóa 2

08-10-2015

Thông báo chiêu sinh lớp Bồi dưỡng Huấn luyện viên AEROBIC Mẫu Giáo Khóa 2

 

 

UBND TỈNH TIỀN GIANG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG
__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

Số:       /TB-ĐHTG

Tiền Giang, ngày       tháng       năm 2015

 

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

Lớp Bồi dưỡng Huấn luyện viên AEROBIC Mẫu Giáo Khóa 2

                        

Trường Đại học Tiền Giang thông báo chiêu sinh khóa Bồi dưỡng Huấn luyện viên AEROBIC Mẫu giáo Khóa 2. Chi tiết như sau:

1. Đối tượng chiêu sinh

             Các cá nhân có nhu cầu.

2. Học phí toàn khóa: 450.000đ/học viên

3. Thời gian học

 Từ ngày 03/10/2015 đến 29/11/2015 vào thứ  bảy và chủ nhật trong tuần

(Sáng: 7h30 – 10h30; Chiều: 13h30 – 16h30).

-Thời lượng: 123 tiết

4. Nội dung chương trình

STT

Nội dung học

Số tiết (giờ)

Lý thuyết

Thực hành

1

Chuyên đề 1: Cơ sở  lý luận về aerobic mẫu giáo.

10

0

2

Chuyên đề 2: Hệ thống động tác, đội hình cơ bản và nâng cao trong aerobic mẫu giáo.

10

25

3

Chuyên đề 3: Hướng dẫn biên soạn 01 bài

aerobic mẫu giáo  và cách lựa chọn, ghép các

bài nhạc phù hợp với các động tác aerobic

10

20

4

Chuyên đề 4: Thực hành.

0

45

5

Thi kết thúc khóa học

03

0

Tổng cộng

33

90

5.  Địa điểm học

- Trường Đại học Tiền Giang – Cơ sở chính

- Địa chỉ:  Số119, Ấp Bắc , phường 5, Tp. Mỹ Tho,Tỉnh Tiền Giang

 Cấp giấy chứng nhận

Kết thúc khóa học, học viên hoàn thành các học phần qui định sẽ được Trường Đại học Tiền Giang cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học “Bồi dưỡng AEROBIC Mẫu giáo”.

6. Liên hệ tư vấn

+ Khoa Sư phạm – Trường Đại học Tiền Giang 073 6.250 200- 129

Cô Phạm Thị Đẹp 0909 180 667

Cô Nguyễn Vĩnh Toàn 0949 183 579

+ Email: ksupham@tgu.edu.vn

  Trường Đại học Tiền Giang – Cơ sở chính

   Địa chỉ: Số 119, Ấp Bắc , phường 5, Tp. Mỹ Tho,Tỉnh Tiền Giang- (Giờ hành chánh)

-Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 03/10/2015

-Miễn hoàn lại học phí.

Trân trọng kính chào./.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

Khoa Sư phạm và Khoa học cơ bản