.: Lịch học :. 

Tag

Thông báo

>> xem thêm

Giới thiệu

TT Đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên và Tin học ngoại ngữ
Địa chỉ:119, Ấp Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho – Tiền Giang
Điện thoại liên hệ:
Email:

Chia sẻ

Lịch học

01-10-2018

LỊCH HỌC

CÁC LỚP LIÊN KẾT ĐÀO TẠO HỆ VLVH

 

A. NĂM HỌC 2016 - 2017:

I. CÁC LỚP LIÊN KẾT ĐẠI HỌC CẦN THƠ:

1. Văn bằng 2 Đại học Luật 2016 Download                                         

2. Đại học Luật 2013 DG1332N1 Download

3. Đại học Luật 2014D1 DG1532Q1 Download                                     

4. Đại học Luật 2014D2 DG1432M1 Download

5. Đại học Luật 2015D2 - SNV - DG1532N2 Download                         

6. Văn bằng 2 Ngôn ngữ Anh 2015D1 DG15V1Q1 Download

II. CÁC LỚP LIÊN KẾT ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TPHCM:

1. Văn bằng 2 Ngôn ngữ anh K12 Download

B. NĂM HỌC 2017 - 2018:

I. CÁC LỚP LIÊN KẾT VỚI ĐẠI HỌC CẦN THƠ:

* HỌC KỲ 1:                                                            

1. Lớp ĐH Luật 2014 (Sở Nội vụ)                               

2. Lớp ĐH Văn bằng 2 Luật 2015D1                                                 

3. Lớp ĐH Văn bằng 2 Ngôn ngữ Anh 2015D1                                     

4. Lớp ĐH Luật 2015 (N1)                                                                

5. Lớp ĐH Luật 2015 (N2- Sở Nội vụ)

6. Lớp Liên thông ĐHSP tiếng Anh 2016                                            

7. Lớp ĐH Luật 2016D3

8. Lớp ĐH Văn bằng 2 Luật 2016D1                                                   

9. Lớp ĐH Văn bằng 2 Luật 2017D1                                   

10. Lớp ĐH Văn bằng 2 Ngôn ngữ Anh 2017D1

II. LỚP LIÊN KẾT VỚI TRƯỜNG ĐH LUẬT TP.HCM

1. Lớp ĐH Luật TP Khoá 07

III. LỚP LIÊN KẾT VỚI TRƯỜNG ĐH NỘI VỤ HÀ NỘI - CƠ SỞ TẠI TP.HCM

1. Lớp ĐH Quản lý Nhà nước 2016

* HỌC KỲ 2:

  I. CÁC LỚP LIÊN KẾT ĐẠI HỌC CẦN THƠ:

1. Lớp ĐH Luật 2014 (Sở Nội vụ)                                                                                  

2. Lớp ĐH Luật 2015 (N1)                                                          

3. Lớp ĐH Luật 2015 (N2_ Sở Nội vụ)

4. Lớp Liên thông ĐHSP tiếng Anh 2016                                           

5. Lớp ĐH Luật 2016D3

6. Lớp ĐH Văn bằng 2 Luật 2016D1                                              

7. Lớp ĐH Văn bằng 2 Luật 2017D1                                

8. Lớp ĐH Văn bằng 2 Ngôn ngữ Anh 2017D1

9. Lớp ĐH Luật 2017D3

10. Lớp ĐH Văn bằng 2 Luật 2017D3

11. Lớp Liên thông ĐHSP tiếng Anh 2017

II. LỚP LIÊN KẾT VỚI TRƯỜNG ĐH LUẬT TP.HCM

1. Lớp ĐH Luật Tp Khóa 07

III. LỚP LIÊN KẾT VỚI TRƯỜNG ĐH NGÂN HÀNG TP.HCM

1. Lớp ĐH Văn bằng 2 Ngôn ngữ Anh K.12

2. Lớp ĐH Văn bằng 2 Tài chính ngân hàng K.12

IV. LỚP LIÊN KẾT VỚI TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP.HCM

1. Lớp Liên thông ĐH Sư phạm Mầm non K.10 

2. Lớp Liên thông ĐH Sư phạm Mầm non K.11

3. Lớp Liên thông ĐH Sư phạm Mầm non K.12

4. Lớp Liên thông ĐH Sư phạm Mầm non K.13

5. Lớp Liên thông ĐH Sư phạm Mầm non K.14 

C. NĂM HỌC 2018 - 2019:

I. CÁC LỚP LIÊN KẾT VỚI ĐẠI HỌC CẦN THƠ:

* HỌC KỲ 1:

1/ Lớp ĐH Luật 2018 (DG1832N1)

2/ Lớp ĐH Văn bằng 2 Luật 2018 (DG1832Q1)

 

 

 

 

 

 

 

TT Đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên và Tin học ngoại ngữ