.: 70_Thông báo v/v xác định chỉ tiêu ĐH năm 2017 hình thức liên thông chính quy, liên thông vlvh, văn bằng 2 :. 

Tag

TB70;

Thông báo

>> xem thêm

Giới thiệu

Khoa Nông nghiệp và Công nghệ Thực phẩm
Địa chỉ:119, Ấp Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho – Tiền Giang
Điện thoại liên hệ:
Email: