* LƯU Ý

  • - Thí sinh tra cứu kết quả đủ điều kiện trúng tuyển đợt xét tuyển sớm năm 2024 bằng cách nhập số CMND/CCCD khi đăng ký xét tuyển vào phần tra cứu bên dưới để hiển thị kết quả.
  • - Hướng dẫn thí sinh trúng tuyển trong đợt xét tuyển sớm năm 2024 - xem tại đây.

 

Chi chú: Thí sinh nhập CMND/CCCD!!