.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Thông báo chiêu sinh Lớp Bồi dưỡng chuyên đề “Dinh dưỡng học đường” khóa 10

21-06-2018

    UBND TỈNH TIỀN GIANG                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

                Số:       /TB-ĐHTG                          Tiền Giang, ngày       tháng       năm

 

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

Lớp Bồi dưỡng chuyên đề “Dinh dưỡng học đường” khóa 10

                        

Trường Đại học Tiền Giang thông báo chiêu sinh khóa Bồi dưỡng     chuyên đề “Dinh dưỡng học đường” tổ chức tại Trường Đại học Tiền Giang.   Chi tiết như sau:

1. Đối tượng chiêu sinh

        Cấp dưỡng, cán bộ quản lý các trường mầm non, tiểu học bán trú các cá nhân có nhu cầu.

2. Học phí toàn khóa: 1.700.000đ/học viên (không bao gồm tiền mua vật liệu thực hành)

3. Thời gian học

- Hình thức học không tập trung : Dự kiến từ ngày 18/8/2018 đến ngày 18/11/2018 vào thứ 7 và chủ nhật trong tuần (Sáng: 7h30 – 11h30; Chiều: 13h30 – 17h).

- Thời lượng: 240 tiết

          Số TT

Tên học phần/Module

Số tín chỉ

Lý thuyết

Thực hành

1

Thực hành

2

1

Dinh dưỡng cơ sở và vệ sinh an toàn thực phẩm

03

35

10

 

2

Dinh dưỡng và phòng chống các bệnh do dinh dưỡng không hợp lý cho trẻ từ 0 – 11 tuổi

02

20

10

 

3

Đảm bảo chất lượng bữa ăn cho trẻ học bán trú

03

25

20

 

4

Một số kỹ thuật chế biến món ăn ở    cơ sở bán trú

04

20

40

 

5

Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe cho trẻ

02

15

15

 

6

Quản lý, chỉ đạo hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và đảm bảo an toàn tại các cơ sở giáo dục

02

20

10

 

Tổng cộng

16

135

105

 

4.  Địa điểm học

- Cơ sở chính Trường Đại học Tiền Giang (Sẽ thông báo địa điểm cụ thể)

- Địa chỉ: Số 119 Ấp Bắc, Phường 5, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

5. Cấp giấy chứng nhận

Kết thúc khóa học, học viên hoàn thành các học phần qui định sẽ được Trường Đại học Tiền Giang cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học   “Dinh đưỡng học đường”.

6. Liên hệ tư vấn

- Khoa Sư phạm: Điện thoại: 073 3872 624 hoặc 073 6250 200

(Trường Đại học Tiền Giang) - Khoa Sư phạm: số nội bộ 129

        - Phó Trưởng khoa Sư phạm: Cô Nguyễn Vĩnh Toàn 0949 183 579

        - Giáo vụ khoa phụ trách lớp: Cô Nguyễn Thị Mai Trang 0976 314 410

7. Đăng ký học

- Học viên đăng ký trực tiếp tại Văn phòng Khoa Sư phạm cho Cô Nguyễn Thị Mai Trang.

Tại Lầu 1, Phòng B.11, cơ sở chính Trường Đại học Tiền Giang, 119 Ấp Bắc, Phường 5, Thành phố Mỹ Tho.  

- Đăng ký qua điện thoại hoặc Email:

          + Cô Nguyễn Thị Mai Trang 0976 314 410

 + Cô Nguyễn Vĩnh Toàn 0949 183 579

   + Email: ksupham@tgu.edu.vn

- Hồ sơ đăng ký nhập học:

 + Đơn đăng ký học (nhận đơn tại Khoa Sư phạm)

 + 2 ảnh màu 3x4 ( Nữ mặc áo dài; Nam mặc veston)

           + Bản sao văn bằng cao nhất có công chứng

- Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/7/2018

- Để đảm bảo kế hoạch mở lớp Khoa Sư phạm miễn hoàn lại học phí.

 

Trân trọng kính chào./.

 

Nơi nhận:                                                                HIỆU TRƯỞNG

- Các cá nhân có nhu cầu;

- Phòng QLĐT;

- Lưu: VT, KSP.

Khoa Sư phạm và Khoa học cơ bản

Các tin khác :