.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ 2019 ngành Kinh tế chính trị, Thống kê kinh tế và Kế toán

07-01-2019

                UBND TỈNH TIỀN GIANG                                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
              Số: 110 /TB-ĐHTG                                        Tiền Giang, ngày 26 tháng 9 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ

Liên kết với Trường Đại học Kinh tế TP. HCM đợt tháng 3 năm 2019

 

Căn cứ Công văn số 2015/UBND-KGVX ngày 21/05/2018 và Công văn số 2802/ UBND-KGVX ngày 03/07/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc liên kết đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế chính trị, Thống kê kinh tế, Kế toán cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tỉnh Tiền Giang.

Căn cứ Công văn số 1776/TB-ĐHKT-VSĐH ngày 28/08/2018 của Trường Đại học Kinh tế TP. HCM, Trường Đại học Tiền Giang thông báo kế hoạch tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ đợt tháng 3 năm 2019 của Trường Đại học Kinh tế TP. HCM tại Trường Đại học Tiền Giang như sau:

1.  Chuyên ngành và đối tượng tuyển sinh.

a.  Chuyên ngành tuyển sinh:

- Thạc sĩ Kinh tế chính trị (hướng ứng dụng)

- Thạc sĩ Thống kê kinh tế (hướng ứng dụng)

- Thạc sĩ Kế toán (hướng ứng dụng)

b.  Điều kiện dự thi:

- Đối với thí sinh dự thi chuyên ngành Kinh tế chính trị phải có bằng tốt nghiệp đại học các ngành kinh tế, kinh doanh và quản lý, bằng đại học khối lý luận chính trị,

nếu không thuộc khối ngành kinh tế, kinh doanh, quản lý và bằng đại học khối lý luận chính trị phải học bổ sung kiến thức theo quy định của Trường Đại học Kinh tế TP. HCM.

- Đối với thí sinh dự thi chuyên ngành Kế toán, Thống kê kinh tế phải có bằng tốt nghiệp đại học các ngành kinh tế, kinh doanh và quản lý, nếu không thuộc khối ngành kinh tế, kinh doanh và quản lý phải học bổ sung kiến thức theo quy định của Trường Đại học Kinh tế TP. HCM.

- Các văn bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng tiếng Việt và nộp kèm theo văn bản công nhận của Cục Quản lý chất lượng (thông tin về đăng ký công nhận văn bằng do nước ngoài cấp xem tại https://naric.edu.vn, mục Hướng dẫn quy trình công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp).

c. Điều kiện được miễn thi Ngoại ngữ:

        Thí sinh được miễn thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2018 khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;

- Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được Ủy ban bằng cấp kỹ sư (CT1, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng;

- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài;

- Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tương đương B1 khung tham chiếu Châu Âu đối với 1 trong 6 ngoại ngữ: Anh, Pháp, Nga, Hoa, Đức, Nhật trong thời hạn 2 năm kể từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày nộp hồ sơ dự thi.

2.  Loại hình và thời gian đào tạo:

- Định hướng ứng dụng (theo hệ Tín chỉ);

- Thời gian đào tạo: 1.5 năm.

3. Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế TP. HCM.

- Thời gian và địa điểm thi tuyển: Dự kiến vào ngày 16 và 17 tháng 03 năm 2019, tại Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thời gian đăng ký ôn tập: Từ ngày thông báo tuyển sinh đến hết ngày 28/12/2018.    

4. Môn thi tuyển:

 - Thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế chính trị sẽ thi 3 môn: Anh văn, kiểm tra năng lực dạng GMAT, Kinh tế chính trị (môn chủ chốt).

- Thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Kế toán sẽ thi 3 môn: Anh văn, kiểm tra năng lực dạng GMAT, Nguyên lý kế toán (môn chủ chốt).

- Thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Thống kê kinh tế sẽ thi 3 môn: Anh văn, Toán kinh tế, Thống kê ứng dụng  (môn chủ chốt).

5.  Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ:

- Thí sinh nộp hồ sơ dự thi tại Phòng Quản lý Khoa học công nghệ & Hợp tác Quốc tế (A201), Trường Đại học Tiền Giang, thời gian từ ngày ra thông báo đến hết ngày 28/12/2018.

- Thí sinh vào website: sdh.ueh.edu.vn để tải hồ sơ và ghi các thông tin cá nhân liên quan theo mẫu (Trường không trực tiếp phát hành hồ sơ).

6. Hồ sơ đăng ký dự thi gồm:

a. Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu). 

b. Lý lịch khoa học (theo mẫu) dán ảnh cá nhân có xác nhận của thủ trưởng cơ quan hoặc chính quyền địa phương nơi thí sinh cư trú (đối với người chưa có việc làm).

c. Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để học tập của bệnh viện đa khoa.

d. Giấy ưu tiên (nếu có).

e. Bằng và bảng điểm tốt nghiệp đại học (có công chứng).

f. Giấy giới thiệu cử đi dự tuyển của cơ quan công tác.

g. Chứng chỉ bổ sung kiến thức nếu không có bằng đại học ngành kinh tế, kinh doanh và quản lý và thi vào chương trình đào tạo thạc sĩ khối kinh tế, kinh doanh và quản lý.

h. Hai phong bì có dán tem ghi địa chỉ liên lạc của thí sinh. Hai ảnh 4x6 chụp chân dung trong thời gian 1 năm tính đến ngày dự thi, ghi họ tên, ngày sinh, ở mặt sau ảnh.

7. Lệ phí thi: Nộp tại Phòng Tài vụ (A001) - Trường Đại học Tiền Giang.

- Lệ phí đăng ký và hồ sơ dự thi: 140.000đ/thí sinh.

- Lệ phí tuyển sinh:                      360.000đ/thí sinh (120.000đ/môn)

        * Mọi chi tiết xin liên hệ:

        Phòng Quản lý Khoa học công nghệ & Hợp tác Quốc tế (A201), Trường Đại học Tiền Giang, số 119 Ấp Bắc, Phường 5, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, Website: www.tgu.edu.vn. Số điện thoại liên lạc: 0989.951.569 (Thầy Trần Ngọc Ẩn).

                                                                                       

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

( Đã ký) 

Lê Quang Trí

 

Nơi nhận:                                                                                                   

-  UBND tỉnh Tiền Giang; 

-  Các Sở, Ban, Ngành;                                                                                    

-  Thí sinh dự thi;

- Các đơn vị trong trường;

-  Lưu: VT, P.QLKHCN&HTQT.

 

 

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế

Các tin khác :