.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Lịch công tác tuần 14 (Từ ngày 02/12 đến ngày 08/12/2019)

02-12-2019

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM HIỆU, TUẦN 14

(Từ ngày 02/12 đến ngày 08/12/2019)

THỨ

NỘI DUNG CHÍNH

THÀNH PHẦN

THAM DỰ

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

 

 

HAI

02/12

Tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang sau kỳ họp thứ 8 - Quốc hội khóa XIV

Ông Lê Quang Trí  - Phó hiệu trưởng, Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Sáng: Huyện TPĐ

Chiều: TX GCT

 

Họp Giao ban tháng 11/2019

- Ban Giám hiệu;

- Bí thư Đảng ủy;

- Chủ tịch Công đoàn;

- Bí thư Đoàn Thanh niên;

- Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

- Bà Hồng Duyên (CV.PTCHC).

07h30-10h00

Phòng B14

 

 

Ô. Võ Ngọc Hà

Triển khai Kế hoạch tổ chức Hội nghị CB, CC,VC năm học 2019-2020

- Ban Giám hiệu;

- Bí thư Đảng ủy;

- Chủ tịch Công đoàn;

- Bí thư Đoàn Thanh niên;

- Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

10h00

Phòng B14

Họp xét nâng bậc lương thường xuyên, trước hạn và PCTN vượt khung đợt 2/2019

- Ban Giám hiệu;

- Chủ tịch Công đoàn;

- Bí thư Đoàn Thanh niên;

- Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

- Bà Hằng, Bà My (PTCHC).

10h30

Phòng B14

Dự Hội nghị tổng kết đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019

Ô. Võ Ngọc Hà, Hiệu trưởng

13h30

Phòng họp số 3 Trung tâm Hội nghị tỉnh

 

BA

03/12

Trực tiếp công dân

Ô. Lê Minh Tùng,  Phó Hiệu trưởng

07h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Phòng Tiếp dân

 

Tham dự kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa IX, từ ngày 03/12 đến 06/12/2019

- Ô. Võ Ngọc Hà, Hiệu trưởng, Đại biểu HĐND tỉnh

- Ông Lê Quang Trí  - Phó hiệu trưởng, Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

07h45

Phòng họp số 2

Trung tâm HN tỉnh

 

Họp v/v thành lập Hội đồng tự đánh giá CTĐT

- Lãnh đạo khoa NN&CNTP và CNTT.

- Ô. Long, Bà Linh, Bà Thủy, ông Trí TT.KT&ĐBCLGD

08h00

Phòng A105

Ô. Lê Minh Tùng

Họp thống nhất góp ý Bộ tiêu chuẩn đánh giá GV của Trường ĐHTG

- Ô.Thịnh, Chủ tịch HĐT.

- Bà Giang, PTK KHTN.

- Ô.Phong, TBM GDTC&QP

- Bà Nguyệt, PTK KT-L

- Ô.Hiệp, PTK CNTT

- Ô.Thi, PTP QLKHCN&HTQT

- Ô.Long, Bà Linh,  Bà Thủy, Ô. Trí, TT.KTĐBCLGD

- Bà Lam, TBM Khoa SP

09h30

Phòng A105

Ô. Lê Minh Tùng

Tiếp Đoàn làm việc của Đảng ủy khối kiểm tra chất lượng năm 2019

- Ủy viên BCH Đảng bộ

13h30

Phòng B14

Ô. Võ Ngọc Hà

Dự Hội nghị ký kết giao ước thi đua Khối các trường CN, CĐ, ĐH thuộc trung ương và tỉnh Tiền Giang năm học 2019-2020

- Ô. Lê Hữu Hải, Phó Hiệu trưởng;

- Ô. Bình, Trưởng phòng TCHC

14h00

Trường CĐ Tiền Giang

 

04/12

Tham dự kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa IX, từ ngày 03/12 đến 06/12/2019

- Ô. Võ Ngọc Hà, Hiệu trưởng, Đại biểu HĐND tỉnh

- Ông Lê Quang Trí  - Phó hiệu trưởng, Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

07h45

Phòng họp số 2

Trung tâm HN tỉnh

 

Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp sinh viên các lớp ĐH, CĐ hệ chính quy và VLVH năm 2019 (đợt 7)

Thành phần tham dự theo quyết định số 630/QĐ-ĐHTG ngày 10/9/2019

08h00

Phòng A105

Ô. Lê Hữu Hải

Họp Hội đồng xác định giá trị tài liệu

- Ô. Bình, Bà Chi, Bà Bé (P.TCHC).

- Ô. Tín (TP Tài vụ).

- Ô. Cường (TP TTPC).

- Ô. Long GĐ.TT.KT&ĐBCLGD.

- Ô. Phong (Tp QTTB).

14h00

PhòngA104

 

Ô. Võ Ngọc Hà

NĂM

05/12

Họp Chi bộ 13

- Ô. Lê Minh Tùng, Phó Hiệu trưởng

- Đảng viên Chi bộ 13

07h30

Phòng B245

 

Tham dự kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa IX, từ ngày 03/12 đến 06/12/2019

- Ô. Võ Ngọc Hà, Hiệu trưởng, Đại biểu HĐND tỉnh

- Ông Lê Quang Trí  - Phó hiệu trưởng, Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

07h45

Phòng họp số 2

Trung tâm HN tỉnh

 

SÁU

06/12

Tham dự kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa IX, từ ngày 03/12 đến 06/12/2019

- Ô. Võ Ngọc Hà, Hiệu trưởng, Đại biểu HĐND tỉnh

- Ông Lê Quang Trí  - Phó hiệu trưởng, Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

07h45

Phòng họp số 2

Trung tâm HN tỉnh

 

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy

- Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy

08h00

Phòng A104

Ô. Võ Ngọc Hà

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ

- Ủy viên BCH Đảng bộ

14h00

Phòng B14

Ô. Võ Ngọc Hà

Tổ chức Hội thao sinh viên khỏe Trường Đại học Tiền Giang năm học 2019 - 2020.

Thành phần theo Kế hoạch số 873/KH-ĐHTG ngày 25/11/2019

14h00

Phòng A105

Ô. Lê Hữu Hải

Hội thi “Còn mãi những bài ca” (Liên trường Tiền Giang - Bến Tre - Trà Vinh).

- Đại diện BTV Đoàn trường,

- Đại diện lãnh đạo các Khoa có sinh viên.

- Đại diện lãnh đạo Phòng CTSV.

- BCH HSV trường.

14h00

Giảng đường 1

CS TCN

Ô. Lê Hữu Hải

BẢY

07/12

THÔNG BÁO - NHẮC VIỆC

1. Họp Ban Thường vụ Đoàn trườn; TP: Ủy viên Ban Thường vụ TG: 14h00 ngày 03/12/2019 (thứ Ba); ĐĐ: Văn phòng Đoàn - Hội CSC.

2. Họp nghiệm thu đề tài NCKH “”. TP: Ô. Vượng, Ô. Khôi, Ô. Tuấn, Bà Thoa (K.KT-L); Bà Ngà (P.QLKHCN&HTQT). TG: 14h30, ngày 03/12/2019 (Thứ Ba); ĐĐ: Phòng A104

3. Họp BCH Đoàn trường; TP: Ủy viên BCH Đoàn trường; TG: 15h00 ngày 03/12/2019 (thứ Ba); ĐĐ: Văn phòng Đoàn - Hội CSC.

 

* Ghi chú:

- Lịch trên đây không có thư mời. Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và các văn bản cần thiết phục vụ cho buổi làm việc.

- Các đơn vị gửi báo cáo tuần về P. TC-HC trước 14h00 ngày thứ Ba hàng tuần.

- Đề nghị lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức Đoàn thể CTXH có nhu cầu sử dụng phòng họp tại CSC (B.14, A.104, A.105); CS.TCN (B.243) đăng ký với P. TCHC trước 10h ngày thứ Năm hàng tuần để tiện việc bố trí và phục vụ./.

 

CN

08/12