.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

05-08-2020

Thực hiện văn bản số 2084-CV/TU ngày 28/7/2020 của Tỉnh ủy Tiền Giang về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh và văn bản số 3494/UBND-VHXH ngày 28/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc tăng cường tác phòng, chống dịch Covid-19.

Để chủ động tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo sức khỏe cho đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động (CNVCLĐ) trong toàn tỉnh. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị các cấp Công đoàn trong tỉnh triển khai thực hiện ngay một số nội dung sau:

1. Triển khai đến đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện nghiêm Thông báo số 257/TB-VPCP ngày 27/7/2020 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; các chỉ đạo của Trung ương, Ban chỉ đạo quốc gia và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của tỉnh với tinh thần chủ động, bình tĩnh, thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh bùng phát, lây lan trong cộng đồng.

2. Phối hợp với chính quyền cùng cấp, thủ trưởng đơn vị, người sử dụng lao động thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện việc phòng, chống dịch bệnh tại địa phương, đơn vị, doanh nghiệp; vận động đoàn viên, CNVCLĐ nghiêm túc thực hiện các biện pháp, giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn của ngành Y tế; khuyến cáo đoàn viên, CNVCLĐ hạn chế di chuyển đến vùng có nguy cơ xảy ra dịch Covid-19, đeo khẩu trang khi đến chỗ đông người, nơi công cộng, rửa tay thường xuyên bằng dung dịch sát khuẩn. Trường hợp đoàn viên, CNVCLĐ trở về từ vùng có dịch từ ngày 08/7/2020 trở lại đây; phối hợp với cơ quan Y tế để thực hiện khai báo y tế, tự cách ly theo dõi sức khỏe 14 ngày tại nhà.

3. Chủ động phối hợp với lãnh đạo cơ quan, người sử dụng lao động tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý; tạm dừng các chuyến công tác, học tập, tham quan, du lịch chưa cần thiết đến các vùng có dịch trong giai đoạn hiện nay.

4. Tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, CNVCLĐ đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch như: trang bị khẩu trang, nước rửa tay, thực hiện tiêu độc khử trùng nhà xưởng, vệ sinh môi trường nơi làm việc, nâng cao chất lượng bữa ăn ca... Qua đó, giúp đoàn viên, CNVCLĐ nâng cao tinh thần cảnh giác, không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch bệnh; không để bị động, bất ngờ. Kịp thời động viên, khen thưởng và đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân tham gia phối hợp, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.

VĨNH SƠN

Công đoàn