.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Lịch công tác tuần 14 (Từ ngày 07/12 đến ngày 13/12/2020)

07-12-2020

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG, TUẦN 14

(Từ ngày 07/12 đến ngày 13/12/2020)

THỨ

NỘI DUNG CHÍNH

THÀNH PHẦN

THAM DỰ

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI

07/12

Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc diện Tỉnh ủy và UBND tỉnh quản lý.

- Chủ tịch Hội đồng trường;

- Ban Giám hiệu;

- Đại diện Ban Thường vụ       Đảng ủy;

- Chủ tịch CĐCS; Bí thư Đoàn trường; Chủ tịch Hội sinh viên; Chủ tịch Hội cựu chiến binh.

- Trưởng đơn vị; Phó trưởng đơn vị phụ trách đơn vị.

7h30

Phòng B14

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

Hội nghị Tập thể lãnh đạo nhận xét, đánh giá, xếp loại viên chức lãnh đạo thuộc diện Tỉnh ủy và UBND tỉnh quản lý.

- Ban  Thường vụ Đảng ủy;

- Chủ tịch Hội đồng trường;

- Ban Giám hiệu.

13h30

Phòng A104

Ô. Nguyễn Viết Thịnh

Bí thư Đảng ủy

Hội nghị viên chức Khoa Sư phạm.

- Ô. Lê Hữu Hải - Phó Hiệu trưởng;

- Viên chức Khoa Sư phạm.

15h00

Phòng B14

 

BA

08/12

Tham dự kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh TG - khoá IX (từ ngày 8-11/12/2020)

Ô. Võ Ngọc Hà - Hiệu trưởng, Đại biểu HĐND

07h45

Phòng họp số 2

Trung tâm

Hội nghị tỉnh

 

Đấu giá cho thuê mặt bằng đặt máy ATM phục vụ cho viên chức và sinh viên.

Theo Quyết định số 527/QĐ-ĐHTG ngày 03/12/2020 của Trường ĐHTG

09h30

Phòng A104

Ô. Lê Hữu Hải

Phó Hiệu trưởng

09/12

Họp Khối Đào tạo, Công tác học sinh sinh viên,  Tư vấn tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp.

- Trưởng đơn vị thuộc Khối;

- Bà Duyên - CV P.TCHC.

07h30

Phòng B14

Ô. Lê Hữu Hải

Phó Hiệu trưởng

Họp Khối Đảm bảo chất lượng giáo dục, Khoa học công nghệ,Thông tin thư viện, dịch vụ và liên kết đào tạo

- Trưởng đơn vị thuộc Khối;

- Mời Bà Tú - TT NN-TH; Ô. Huy Long - Tổ trưởng tổ QLPM     tham dự.

08h00-10h00

Phòng A105

 

Ô. Lê Minh Tùng

Phó Hiệu trưởng

Họp xét duyệt đề tài NCKH “Nghiên cứu hiệu quả một số bài tập bổ trợ kỹ thuật chuyền bóng cho nam sinh viên tự chọn môn bóng chuyền khóa 20 Trường Đại học Tiền Giang”.

 • Ô.  Tuyến, Ô. Trí, Ô. Hùng, Ô. Thảo, Bà Lan (BM GDTC&QP);

Bà Ngà (P.QLKHCN&HTQT);

14h00

Phòng A104

Ô. Lê Minh Tùng

Phó Hiệu trưởng

Tiếp đoàn công tác của Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP.HCM

- Ô. Lê Minh Tùng - Phó Hiệu trưởng;

- Đại diện lãnh đạo các Khoa.

- Đại diện lãnh đạo các phòng: Phòng TCHC, P. QLKHCN & HTQT.

- Đại diện ĐTN, HSV.

- CBVC và sinh viên có quan tâm

13h30

Phòng B14

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

NĂM

10/12

Dự Hội nghị triển khai Thông tư số 10/2019/TT-BKHCN ngày 29/10/2019 về việc quy định quản lý nhiệm vụ KHCN theo Nghị định thư

Ô. Lê Minh Tùng - Phó Hiệu trưởng

08h00

TP.HCM

 

Dự Hội nghị tổng kết công tác Hội Cựu chiến binh và nhận kỷ niệm chương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam.

- Ô. Võ Ngọc Hà - Hiệu trưởng;

- Ô. Bình - Chủ tịch CĐCS;

- Ô. Trí - Chủ tịch HCCB.

08h00

Phòng họp số 1

Hội trường

Tỉnh uỷ

 

Dự họp góp ý dự thảo công văn thực hiện Nghị định 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ

- Ô. Lê Hữu Hải - Phó Hiệu trưởng;

- Ô. Tín - Trưởng phòng Tài vụ.

14h00

Phòng họp (tầng 5)

Sở GDĐT

 

SÁU

11/12

Họp Chi bộ 13

- Ô. Lê Minh Tùng - Phó Hiệu trưởng;

- Đảng viên Chi bộ 13

08h00

Phòng A105

 

Lễ tiễn viên chức nghỉ hưu

- Đại diện BTV Đảng ủy;

- TT. Hội đồng trường;

- Ban Giám hiệu;

- Chủ tịch CĐCS;

- Viên chức Khoa KHXH&NV.

15h30

Phòng B14

Ô. Võ Ngọc Hà

BẢY

12/12

 

 

 

 

CN

13/12

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO - NHẮC VIỆC

 1. Họp Chi bộ 11; TP: Đảng viên Chi bộ 11; TG: 13h30 ngày 07/12/2020 (thứ Hai); ĐĐ: Phòng A105.
 2. Họp Chi bộ 16; TP: Đảng viên Chi bộ 16; TG: 13h30 ngày 07/12/2020 (thứ Hai); ĐĐ: Phòng B243.
 3. Họp Chi bộ 2; TP: Đảng viên Chi bộ 2; TG: 14h00 ngày 07/12/2020 (thứ Hai); ĐĐ: Phòng A101.
 4. Họp Chi bộ 4; TP: Đảng viên Chi bộ 4; TG: 14h00 ngày 07/12/2020 (thứ Hai); ĐĐ: Phòng B413-TCN.
 5. Thi đấu giải bóng chuyền sinh viên Trường ĐHTG năm 2020; TP: sinh viên đăng ký thi đấu; TG: Theo Lịch thi đấu vào lúc 16h30 (từ ngày 07/12-14/12); ĐĐ: Tại Cơ sở chính.
 6. Họp Chi bộ 7; TP: Đảng viên Chi bộ 7; TG: 08h00 ngày 08/12/2020 (thứ Ba); ĐĐ: Phòng A105.
 7. Họp thẩm định tài liệu giảng dạy “Công nghệ. Net”; TP: Ô. Hiếu, Ô. Nối, Bà Quýt, Bà Thiên Trang, Bà Linh (Khoa CNTT); Ô. Huy Long (TT-TT-TV); Bà Ngà (P.QLKHCN&HTQT); ĐĐ: Phòng A105; TG: 08h00, ngày 09/12/2020 (thứ Tư).
 8. Hội nghị CBVC Phòng TCHC; TG: 14h00, ngày 09/12/2020 (thứ Tư); ĐĐ: Phòng B14; TP: Toàn thể viên chức Phòng TCHC.
 9. Họp Chi bộ 15; TP: Đảng viên Chi bộ 15; TG: 14h00 ngày 10/12/2020 (thứ Năm); ĐĐ: Phòng B14.
 10. Họp Ban Thường vụ CĐCS (mở rộng); TP: Ban Thường vụ Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân; TG: 08h30 ngày 11/12/2020 (thứ Sáu); ĐĐ: Phòng A104.
 11. Họp nghiệm thu đề tài NCKH “Đánh giá chất lượng chương trình du lịch nội địa của các công ty lữ hành trên địa bàn tỉnh Tiền Giang”; TP: Ô. Vượng, Bà Hưởng (K.KT-L); Ô. Thiên, Bà Châu, Bà Đoan (K.KHXH&NV); Bà Ngà (P.QLKHCN&HTQT); ĐĐ: Phòng A.104; TG: 08h00, ngày 11/12/2020 (thứ Sáu).

* Ghi chú:

 

- Lịch trên đây không có thư mời. Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và các văn bản cần thiết phục vụ cho buổi làm việc.

- Các đơn vị gửi báo cáo tuần về P. TC-HC trước 14h00 ngày thứ Ba hàng tuần.

- Đề nghị lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức Đoàn thể CTXH có nhu cầu sử dụng phòng họp tại CSC (B.14, A.104, A.105); CS.TCN (B.243) đăng ký với P. TCHC trước 10h ngày thứ Nămbằng File mẫu lịch tuầnđể tiện việc bố trí và phục vụ./.