.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Mục tiêu chất lượng của Trường Đại học Tiền Giang năm học 2021 – 2022

28-12-2021

Ngày 27/12/2021, Trường Đại học Tiền Giang đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2021-2022 bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Tại Hội nghị cấp trường, các cán bộ, viên chức đã trao đổi, thảo luận sâu các báo cáo về mục tiêu chất lượng năm học 2021 – 2022.

Những mục tiêu chất lượng được Trường đưa ra trong năm học 2021 - 2022, cụ thể như sau:

1. Đạt 80% trở lên chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại học và cao đẳng sư phạm chính quy năm 2022.

2. 100% chương trình đang đào tạo được rà soát điều chỉnh về chuẩn đầu ra; 100% chương trình đào tạo công bố chuẩn đầu ra.

3. 70% trở lên sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp đúng thời gian theo chương trình đào tạo. Đạt 90% sinh viên tốt nghiệp ra Trường có việc làm.

4. Đạt kiểm định chất lượng chương trình đào tạo ít nhất 05 chương trình. Đạt kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục giai đoạn 2022 - 2027.

5. 100% giảng viên hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu khoa học theo quy định; trong đó có ít nhất 85% giảng viên đủ định mức công trình nghiên cứu khoa học theo quy định và có ít nhất 80% giảng viên có sản phẩm nghiên cứu khoa học mới trong năm học.

6. 100% giảng viên cơ hữu đạt chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định, trong đó có 12% trở lên giảng viên có trình độ tiến sĩ.

7. Đạt 95% trở lên viên chức tham gia học tập chính trị, Nghị quyết của Đảng và các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng theo kế hoạch năm học; Có 100% viên chức, người lao động không vi phạm đạo đức nhà giáo, đạo đức nghề nghiệp.

8. Đảm bảo 100% sinh viên đang học tại Trường được thông tin về quy định đào tạo, quy định về công tác sinh viên và các hoạt động của nhà trường; 100% sinh viên tham gia đang học tại Trường “Tuần Sinh hoạt Công dân HSSV” đầu năm học và đầu khóa học được đánh giá đạt yêu cầu.

9. Đảm bảo cung cấp đủ 100% tài liệu giảng dạy, học tập trong chương trình đào tạo (bản in, ebook, trang web học liệu).

10. Đạt 100% kế hoạch đầu tư, mua sắm, sửa chữa trang thiết bị năm học 2021 - 2022.

Đại biểu biểu quyết thống nhất các nội dung của mục tiêu chất lượng năm học 2021 - 2022.

11. Đạt mức độ tự chủ tài chính thuộc nhóm 3 (tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên từ 70% đến dưới 100% theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ). Tiết kiệm 10% chi thường xuyên so với dự toán.

12. Trường được công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”; được công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”; các tổ chức đoàn thể đạt danh hiệu vững mạnh. Trường đủ điều kiện đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen trở lên.

BBT

Công đoàn