.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Ngày 12/01: Đoàn đánh giá ngoài sẽ khảo sát và đánh giá chính thức chương trình đào tạo ngành CNTT và CNTP của Trường Đại học Tiền Giang

11-01-2022

Từ ngày 12/01 đến ngày 15/01/2022, Đoàn đánh giá ngoài thuộc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐHQG-HCM sẽ tiến hành khảo sát và đánh giá chính thức chương trình đào tạo ngành CNTT và CNTP của Trường Đại học Tiền Giang theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 3 năm 2016 về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

Trước đó, vào ngày 29/12/2021, Đoàn cũng đã tiến hành khảo sát và đánh giá sơ bộ về chương trình đào tạo của 2 ngành học của Trường đang đào tạo.

Để công tác khảo sát và đánh giá được hiệu quả và đảm bảo yêu cầu, Đoàn sẽ tiến hành phỏng vấn trực tiếp, trực tuyến và phỏng vấn bằng phiếu hỏi đối với các sinh viên, cựu sinh viên và nhà tuyển dụng. Nội dung phỏng vấn liên quan đến việc thiết kế và triển khai chương trình đào tạo; cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và hỗ trợ người học, những vấn đề về đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo.

*  Chương trình làm việc của Đoàn

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

 

CNTT

CNTP

 

Ngày làm việc thứ nhất (ngày 12/01/2022)

8:00 – 10:30

Nghiên cứu hồ sơ, MC

Phòng B.14

 

Khảo sát CSVC

Tùy theo tình hình thực tế, Đoàn khảo sát ở một số đơn vị/bộ phận chọn lọc.

Dự giờ giảng (Khoa cung cấp Thời khóa biểu)

 

10:30 – 11:30

Lễ khai mạc

Phòng B.14

 

11:30 – 13:00

Nghỉ trưa

 

13:00 – 14:00

Phỏng vấn Lãnh đạo Khoa, Bộ môn và Hội đồng KH&ĐT Khoa

Phòng A.104

Phòng A.105

 

14:15 – 15:30

Phỏng vấn Người học

Phòng A.104

Phòng A.105

 

15:45 – 17:00

Phỏng vấn Giảng viên

Phòng A.104

Phòng A.105

 

17:00 – 17:30

Đoàn làm việc nội bộ

Tiếp cán bộ quản lý, GV, NCV, NV, NH tự do đến gặp đoàn (nếu có).

 

Ngày làm việc thứ hai (ngày 13/01/2022)

08:00 – 09:00

Phỏng vấn đội ngũ hỗ trợ

Phòng A.104

 • Phòng Quản lý đào tạo
 • Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế
 • Trung tâm Khảo khí và Đảm bảo chất lượng giáo dục
 • Trung tâm Đào tạo thường xuyên – Tin học – Ngoại ngữ.
 • Thư ký khoa Kỹ thuật công nghệ
 • Thư ký khoa Nông nghiệp và Công nghệ thực phẩm

 

Phòng: A105

 • Phòng Công tác sinh viên
 • Phòng Tổ chức – Hành chính
 • Phòng Thanh tra Pháp chế
 • Phòng Kế hoạch – Tài chính
 • Phòng Quản lý cơ sở vật chất
 • Trung tâm Tin học – Thư viện
 • Trung tâm Tư vấn tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp

 

09:15 – 10:15

Phỏng vấn lãnh đạo phòng ban

Phòng: A104

 • Phòng Quản lý đào tạo
 • Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế
 • Trung tâm Khảo khí và Đảm bảo chất lượng giáo dục
 • Trung tâm Đào tạo thường xuyên – Tin học – Ngoại ngữ

 

Phòng: A105

 • Phòng Công tác sinh viên
 • Phòng Tổ chức – Hành chính
 • Phòng Thanh tra Pháp chế
 • Phòng Kế hoạch – Tài chính
 • Phòng Quản lý cơ sở vật chất
 • Trung tâm Tin học – Thư viện
 • Trung tâm Tư vấn tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp

 

10:30 – 11:30

Phỏng vấn Cựu người học

Phòng A.104

Phòng A.105

 

11:30 – 13:00

Nghỉ trưa

 

13:00 – 14:00

Phỏng vấn Nhà tuyển dụng

Phòng A.104

Phòng A.105

 

14:00 – 17:00

Đoàn làm việc nội bộ

Phòng B.14

 

Ngày làm việc thứ ba (14/01/2022)

08:00 – 11:30

Đoàn làm việc nội bộ

Phòng B.14

 

11:30 – 13:00

Nghỉ trưa

 

13:00 – 15:00

Đoàn làm việc nội bộ

Phòng B.14

 

15:00 – 16:00

Trao đổi với Lãnh đạo Khoa và bộ môn (Báo cáo một số kết quả khảo sát 02 CTĐT)

Phòng B.14

 

16:00 – 17:00

Đoàn làm việc nội bộ

Phòng B.14

 

Ngày làm việc thứ tư (15/01/2022)

08:00 – 09:30

Đoàn làm việc nội bộ

Phòng B.14

 

09:30 – 11:00

Lễ Bế mạc

Phòng B.14

 

 

BBT