.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

NGÀNH ĐẠI HỌC GIÁO DỤC TIỂU HỌC

05-04-2022

NGÀNH ĐẠI HỌC GIÁO DỤC TIỂU HỌC

 

Ngành Đại học Giáo dục Tiểu học Trường Đại học Tiền Giang đào tạo giáo viên Tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục phổ thông trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Sinh viên tốt nghiệp có đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng nhiệm vụ của giáo viên Tiểu học, có khả năng thích ứng với những đổi mới giáo dục bậc Tiểu học theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; có khả năng nghiên cứu khoa học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ, đáp ứng sự phát triển của giáo dục bậc Tiểu học.

Lễ chào đón Tân sinh viên

Sau khi tốt nghiệp ngành ĐH Giáo dục Tiểu học, sinh viên có thể công tác tại các vị trí:

- Giáo viên giảng dạy ở các cơ sở giáo dục Tiểu học;

- Giảng dạy học sinh Tiểu học bị khuyết tật, tàn tật theo hướng hòa nhập;

- Tham gia công tác quản lý hoặc làm cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục. (Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT)

Những yêu cầu tuyển sinh của ngành ĐH Giáo dục Tiểu học:

  • Người học tình cảm với nghề giáo dục, dạy học cho trẻ Tiểu học từ 6 đến 11 tuổi; có khả năng tổ chức các hoạt động dạy học và giáo dục học sinh, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động Sao nhi đồng, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh; sử dụng được các phương tiện công nghệ dạy học, đặc biệt là công nghệ thông tin, vào quá trình dạy học ở bậc Tiểu học.
  • Người học có hộ khẩu thường trú trong tỉnh Tiền Giang; có học lực lớp 12 xếp loại giỏi (hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 điểm trở lên) và điểm trung bình cả năm học của môn Toán (hoặc môn Ngữ văn) lớp 12 đạt từ 8,0 điểm trở lên.

Ths. Nguyễn Giang Lam

 

Khoa Sư phạm và Khoa học cơ bản