.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Kết quả công tác tháng 6/2022, kế hoạch công tác tháng 7/2022

23-06-2022

PHẦN I
KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 6/2022

I. VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN CỦA ĐƠN VỊ

1. Các việc đã triển khai thực hiện có kết quả

a) Công tác Thư viện

- Từ ngày 20/5 đến 20/6/2022: có  8.436 lượt bạn đọc đến Thư viện học tập .

- Tình hình viên chức và sinh viên sử dụng nguồn học liệu Thư viện số từ 20/5 đến 20/6/2022: Tổng lượt đăng nhập: 844, tổng tài liệu download: 968, upload: 70 tài liệu

- Thực hiện số hóa và biên tập 40 tài liệu phục vụ giảng dạy và học tập tại trường

-  Tiếp nhận và biên mục 2 tên tài liệu (10 bản): Một số vấn đề về chính sách dân tộc ở Việt Nam – Lý luận và thực tiễn và Tổ chức giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, do Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên gửi tặng.

  - Trưng bày 43 tài liệu chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi (01/6), Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6), Ngày Gia đình VN (28/6)

- Gửi thông báo đến các khoa phối hợp bổ sung tài liệu năm học 2022-2023

- Đăng ký bổ sung 23 tên báo, tạp chí quý 3/2022

- Thực hiện rà soát việc nợ sách của SV xét tốt nghiệp theo kế hoạch

  b) Thông tin - truyền thông

- Thực hiện kế hoạch thiết kế và trang trí hình ảnh, pano tại khu vực sảnh B, cơ sở Thân Cửu Nghĩa về  quan điểm, định hướng phát triển, sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, triết lý giáo dục phục vụ công tác truyền thông của Trường: bên thi công đang in ấn và thực hiện

- Thực hiện thông tin, tuyên truyền các ngày kỷ niệm, chủ điểm trên hệ thống phát thanh, website Trường

- Thực hiện 4 chương trình phát thanh

- Biên tập, kiểm duyệt và đăng tải 36 tin, bài lên website Trường

- Ghi hình, đưa tin về các hoạt động của Trường

c) Quản lý phần mềm

- Duy trì ổn định truy xuất website, cập nhật các nội dung phục vụ công tác tuyển sinh của Trường

- Hỗ trợ kỳ thi KTHP HK2, NH 2021-2022.

- Hỗ trợ xử lý các vấn đề về điểm số và kết quả học tập của sinh viên còn tồn đọng ở HK 2, NH 2021-2022

- Phối hợp P.CTSV trong công tác học bổng và xử lý khắc phục sự cố liên quan.

- Hỗ trợ P.KHTC trong công tác thu học phí online.

- Phối hợp Phòng QLCSVC chuẩn bị CSVC cho hội thảo quốc tế

- Rà. soát lỗi kết nối của các đơn vị

- Hỗ trợ các cuộc họp trực tuyến với Bộ và các cơ quan, đơn vị khác trong và ngoài Trường; Hỗ trợ viên chức và sinh viên trong trường trong việc tạo, khôi phục mật khẩu email, phục vụ cho công tác hội họp, giảng dạy và học tập.

2. Các việc chưa được thực hiện theo kế hoạch: Không.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

II. VIỆC THỰC HIỆN CÁC CÔNG TÁC KHÁC

1. Các việc đã triển khai thực hiện có kết quả

a) Công tác tư tưởng - chính trị

- Thực hiện thông tin, tuyên truyền các ngày kỷ niệm, chủ điểm trên hệ thống phát thanh, website Trường

b) Công tác hành chính - tổ chức

- Tổ chức đánh giá, xếp loại VC theo KH

- Cử VC tham dự Hội thảo khoa học: “Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu cho hoạt động của Thư viện đại học” và “Luật Thư viện, Luật sở hữu trí tuệ và ứng dụng công nghệ trong phát triển Thư viện đại học”

- Họp giao ban, họp khối và họp đơn vị theo kế hoạch

- Báo cáo kết quả công tác Tháng 6 và dự thảo kế hoạch Tháng 7/2022

- BGĐ báo cáo tình hình diễn biến tư tưởng VC tháng 6/2022

- Bình bầu thi đua tháng 6/2022

- Tổ ANCN báo cáo hoạt động tháng 6/2022

- Tiếp nhận và triển khai các VB mới của Trường và văn bản của các cấp gửi về Trung tâm qua email và văn phòng điện tử.

c) Công tác đoàn thể:

- Viên chức tham gia các hoạt động do Công đoàn và ĐTN tổ chức.

d) Công tác khác:

2. Các việc chưa được thực hiện theo kế hoạch:  Không.

 

PHẦN II
PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC THÁNG 7/2022

- Họp giao ban, họp khối tháng 7 và họp đơn vị theo KH

- Phối hợp P.QLĐT trong chuẩn bị KH đăng ký HP.

- Phối hợp TT. Khảo thí & ĐBCLGD trong tuyển sinh.

- Phối hợp P.CTSV trong tiếp nhận hồ sơ nhập học.

- Phối hợp P.KHTC trong thu lệ phí và các loại phí khác.

- Tiếp nhận phản hồi và hiệu chỉnh các vấn đề phát sinh trên các hệ thống đang quản lý.

            - Xây dựng KH bổ sung tài liệu NH 2022-2023 và tổng hợp danh mục TLGD các khoa đề nghị, trình BGH phê duyệt

            - Liên hệ các nhà sách, nhà xuất bản gửi danh mục TLGD các khoa đề nghị bổ sung

- Hỗ trợ các đơn vị trong tổ chức họp trực tuyến

  - Trưng bày tài liệu chào mừng Ngày Dân số Thế giới (11/7),  Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7), Ngày Công đoàn Việt Nam (28/7)

- Tiếp nhận và xử lý tài liệu mới, tổ chức biên mục, dán chíp và xử lý dữ liệu phục vụ bạn đọc

- Tiếp tục thực hiện số hóa tài liệu và biên tập tài liệu số hóa phục vụ dạy và học tập

- Biên tập chương trình phát thanh và thực hiện việc thu, phát thanh vào sáng thứ 2 hàng tuần

- Thông tin cập nhật hoạt động của trường và các đơn vị trên website.

- Tổ chức đánh giá thi đua cá nhân và tập thể theo KH

- Thực hiện các công tác theo chỉ đạo từ BGH.

TT Thông tin - Thư viện

Các tin khác :