.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

UBND huyện Cái Bè, Tiền Giang tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2022

27-10-2022

UBND huyện Cái Bè, Tiền Giang tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2022 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 121 chỉ tiêu, trong đó:

– Bậc Mầm non: 22 chỉ tiêu

– Bậc Tiểu học: 30 chỉ tiêu

– Bậc Tiểu học và Trung học cơ sở, Trung học cơ sở: 69 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

*** Chi tiết Kế hoạch tuyển dụng như sau:

 

*** Tài liệu đính kèm: Bảng chỉ tiêu tuyển dụng

Nguồn tin: caibe.tiengiang.gov.vn