.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Lễ hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2022

08-11-2022

Năm 2022 là năm thứ 10 cả nước tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam. Nhằm khẳng định, làm sâu sắc thêm mục đích, ý nghĩa của Ngày pháp luật Việt Nam và vai trò của pháp luật đối với đời sống xã hội; được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022, khai mạc lúc 20 giờ 00 ngày 06/11/2022 và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài truyền hình Việt Nam.

Ngày 6/11 sẽ diễn ra Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 ảnh 1

Ngày Pháp luật Việt Nam là ngày 9-11 hằng năm, được quy định tại Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật cho mọi người, góp phần xây dựng lối sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, tạo lập thói quen tự giác thực hiện, ứng xử theo pháp luật và nâng cao nhận thức pháp luật của mỗi người, qua đó xây dựng văn hóa pháp lý trong toàn xã hội.

Ngày Pháp luật Việt Nam là dịp để đánh giá lại những kết quả đã đạt được, tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật; định hướng triển khai trong thời gian tới; tôn vinh, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác này.

Để phát huy hiệu ứng buổi Lễ đến các tầng lớp nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Đài Phát thanh - Truyền hình Tiền Giang, Báo Ấp Bắc; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã thực hiện một số nội dung:

1. Đài Phát thanh - Truyền hình Tiền Giang phối hợp với VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam tiếp sóng truyền hình trực tiếp Lễ hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Tiền Giang.

2. Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Báo Ấp Bắc tăng cường truyền thông về mục đích, ý nghĩa và các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú để lan tỏa tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong xã hội.

3. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tăng cường truyền thông để cán bộ, công chức, viên chức, hội viên và Nhân dân hưởng ứng, xem Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022.

VĨNH SƠN tổng hợp

Công đoàn