.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Hội nghị tổng kết công tác Đoàn - Hội năm học 2021 - 2022

10-11-2022

Ngày 07/11, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại học Tiền Giang đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn - Hội năm học 2021 - 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2022 - 2023. 

Hội nghị nhằm đánh giá đầy đủ việc thực hiện nhiệm vụ - kế hoạch công tác Đoàn - Hội và phong trào sinh viên năm học 2021 - 2022 qua đó rút ra những kinh nghiệm tổ chức thực hiện các mô hình, cách làm hay cũng như rút kinh nghiệm về những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế đó; Đồng thời định hướng những nội dung nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Đoàn, công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2022 – 2023.

Tham dự Hội nghi có đồng chí Phạm Thanh Giang - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Tiền Giang; TS. Lê Minh Tùng, TS. Nguyễn Hoàng Vũ -  Phó Hiệu trưởng nhà trường cùng các đồng chí trong BCH Đoàn thanh niên, BTK Hội sinh viên nhà trường và hơn 300 đoàn viên, thanh niên đại diện cho hơn 4.000 đoàn viên, thanh niên của Trường.

Đồng chí Từ Thị Trừ - Phó Bí thư Đoàn trường ĐH Tiền Giang đã thông qua báo cáo tổng kết công tác Đoàn năm học 2021 - 2022 và phương hướng nhiệm vụ công tác Đoàn năm học 2022 - 2023. Theo đó, năm học 2021 - 2022, dù còn ảnh hưởng bởi dịch Covid 19, nhưng Đoàn thanh niên nhà trường cũng đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, trong đó phải kể đến lực lượng tình nguyện viên là đoàn viên của nhà trường đã không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, dấn thân cùng với các lực lượng khác tham gia vào các hoạt động nhằm đẩy lùi dịch bệnh Covid. Nhiều hoạt động phong trào sau đại dịch cũng được đoàn viên thanh niên nhà trường tổ chức sôi nổi, đáp ứng được nhu cầu của đoàn viên thanh niên trong tình hình mới. Từ những kết quả đạt được trong phong trào đoàn của nhà trường, Đoàn trường tiếp tục đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Đoàn năm học mới 2022 - 2023 và kêu goi toàn thể đoàn viên thanh niên hăng hái quyết tâm thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Đồng chí Huỳnh Ngọc Bảo Ân - Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường cũng đã thông qua báo cáo tóm tắt tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2021 - 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2022 - 2023.

Nhân dip này, Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên nhà trường cũng đã khen thưởng, biểu dương các cá nhân và tập thể đạt nhiều thành tích xuất sắc và có nhiều đóng góp cho công tác Đoàn, Hội của nhà trường trong năm học 2021 - 2022, đồng thời tạo động lực cho toàn thể sinh viên phấn đấu hơn nữa trong năm học mới.

Đoàn trường đã có Quyết định tặng Giấy khen của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Tiền Giang cho 23 tập thể và 113 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2021 - 2022 và Hội Sinh viên cũng đã có Quyết định tặng Giấy khen của Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Tiền Giang cho 21 tập thể và 99 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2021 - 2022.

TS. Lê Minh Tùng - Phó Hiệu trưởng nhà trường trao giấy khen cho các tập thể đạt nhiều thành tích trong công tác Đoàn năm học 2021 - 2022.

Đồng chí Nguyễn Minh Quân - Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội sinh viên tặng giấy khen cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Đoàn năm học 2021 - 2022.

 

 

Đoàn thanh niên