.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

CÔNG ĐOÀN KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

15-11-2022

Tổ chức Công đoàn Khoa Kỹ thuật Công nghệ được phân thành 2 tổ công đoàn

1. Tổ công đoàn KTCN1

Gồm các viên chức đang sinh hoạt tại Bộ môn Công nghệ thông tin và Bộ môn Kỹ thuật Xây dựng. Trong đó:

stt Họ và tên Chức vụ Ghi chú
1 Bùi Hữu Hiệp Tổ Trưởng  
Nguyễn Thị Phương Linh Tổ phó  

1. Tổ công đoàn KTCN2

Gồm các viên chức đang sinh hoạt tại Bộ môn Điện - Điện tử và Bộ môn Kỹ thuật Cơ khí. Trong đó:

stt Họ và tên Chức vụ Ghi chú
1 Nguyễn Ngọc Thảo  Tổ trưởng  
2 Ngô Hồng Thạch Hãn Tổ phó  

 

Khoa Kỹ thuật Công nghệ