.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Hội Thi “Nghiệp vụ Sư phạm” năm 2022

25-12-2022

Chiều ngày 22/12, BCH Hội Sinh viên Trường Đại học Tiền Giang và Khoa Sư phạm và Khoa học cơ bản đã phối hợp tổ chức phần thi “Viết đúng - Viết đẹp” trong khuôn khổ của Hội Thi “Nghiệp vụ Sư phạm” năm 2022.

Hội thi “Nghiệp vụ sư phạm” do BCH Hội Sinh viên Trường Đại học Tiền Giang và Khoa Sư phạm và Khoa học cơ bản phối hợp tổ chức. Hội thi được tổ chức hàng năm nhằm tạo điều kiện và môi trường cho những sinh viên yêu thích giảng dạy có thể nhận thức sâu sắc hơn về nghề dạy học, đồng thời sinh viên có thể củng cố kiến thức nghiệp vụ, kiến thức chuyên ngành, hình thành niềm tin với nghề dạy học, qua đó khơi dậy tinh thần tự học, tự rèn luyện các phẩm chất, năng lực cần có của người giáo viên.

Phần thi “Viết đúng - Viết đẹp” gồm 2 phần thi nhỏ là ‘bài viết bắt buộc’ được viết trên giấy và ‘bài viết tự chọn’ được biết trên bảng lớp. Năm 2022, phần thi này đã thu hút gần 100 sinh viên tham dự. Các bạn sinh viên đã đầu tư tập luyện nghiêm túc và đã cho thấy khả năng viết chữ rõ và đẹp của mình.

Sau đây là không khí của buổi thi “Viết đúng - Viết đẹp” cùng với một số tác phẩm của các bạn sinh viên.

Các bạn sinh viên thi ‘bài viết bắt buộc” được viết trên giấy

Các bạn sinh viên thi ‘bài viết bắt buộc” được viết trên giấy

Tác phẩm của phần thi ‘bài viết tự chọn’ được viết trên bảng

Tác phẩm của phần thi ‘bài viết tự chọn’ được viết trên bảng

Tác phẩm của phần thi ‘bài viết tự chọn’ được viết trên bảng

Khoa Sư phạm và Khoa học cơ bản