.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Hội thi “Sinh viên Trường Đại học Tiền Giang học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Lần VIII, năm 2023

12-04-2023

Hội thi dự kiến sẽ diễn ra vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 15/5/2023 tại Giảng đường, Cơ sở chính, Trường Đại học Tiền Giang.

Mỗi khoa sẽ thành lập một đội dự thi gồm có 07 thành viên, bao gồm 04 thành viên chính thức và 03 thành viên dự bị.

Hội thi nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Thiết thực kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950- 09/01/2023); 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023); 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023) và các ngày lễ lớn trong năm 2023.

Đồng thời nhằm hình thành trong sinh viên niềm đam mê học tập, nghiên cứu khoa học lý luận chính trị và hiểu biết về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, định hướng cho sinh viên sống có lý tưởng, hoài bão, sống đẹp, sống có ích; luôn vững vàng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách; phát triển toàn diện về lối sống và nhân cách; yêu thương gia đình, quan tâm cộng đồng, xã hội.

Nội dung thi phải bám sát những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; kiến thức cơ bản về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam.

Các đội dự thi sẽ lần lượt trải qua 4 phần thi gồm: (thể lệ Hội thi)

* Phần 1 - Khởi động

- Mỗi đội sẽ tự giới thiệu về đội của mình với hình thức tự chọn. Ở phần thi này bắt buộc 04 thành viên dự thi chính thức phải tham gia, có thể sử dụng lực lượng hỗ trợ để minh họa cho tiết mục.

- Thời gian: từ 05 đến 07 phút (ít hơn hoặc vượt quá thời gian 01 phút trừ 01 điểm).

- Điểm phần thi tự giới thiệu: tối đa là 20 điểm.

* Phần 2 - Vượt chướng ngại vật

- Ban tổ chức sẽ có 01 ô chữ hàng dọc làm từ khóa và có các ô hàng ngang tương ứng. Các đội lần lượt chọn ô chữ hàng ngang theo thứ tự đã bốc thăm, trả lời câu hỏi để mở ô hàng ngang đã chọn.

- Mỗi ô hàng ngang trả lời đúng sẽ được 02 điểm. Đoán đúng từ khóa được thêm 20 điểm.

- Sau khi MC đọc xong gợi ý, đội đến lượt có 15 giây suy nghĩ và trả lời. Nếu trả lời sai, hoặc không có câu trả lời, các đội còn lại bấm chuông giành quyền trả lời sau hiệu lệnh “mời các đội còn lại” của MC. Nếu các đội vẫn không có đáp án đúng, ô chữ hàng ngang sẽ không được mở.

Lưu ý: Các đội được quyền đoán từ khóa hàng dọc ngay sau khi ô chữ hàng ngang đầu tiên được mở. Nếu đoán đúng từ khoá hàng dọc chỉ được hưởng điểm từ khoá mà không được hưởng điểm các ô hàng ngang chưa được mở. Nếu đoán sai từ hàng dọc, đội đó sẽ không được tham gia thi tiếp phần thi này.

- Sau khi các ô hàng ngang lần lượt mở hết, các đội có 15 giây suy nghĩ và bấm chuông giành quyền trả lời từ khóa hàng dọc. Nếu chưa có đáp án đúng thì MC sẽ mời các đội còn lại bấm chuông giành quyền trả lời. Khi các đội dự thi không đoán đúng từ khóa, quyền trả lời sẽ giành cho khán giả.

* Phần 3 - Tăng tốc

- Ban Thư ký tổ chức bốc thăm thứ tự trả lời cho mỗi đội.

- Mỗi đội cử 02 thành viên tham gia (một người gợi ý và một người trả lời). Mỗi đội sẽ nhận 01 bộ đề thi (10 từ hay cụm từ) từ Ban Tổ chức.

- Trong thời gian 120 giây, đội chơi lần lượt gợi ý và trả lời.

- Mỗi đáp án đúng (không phạm quy) được 03 điểm.

- Tổng điểm phần thi này là 20 điểm.

Lưu ý: 

+ Người gợi ý dùng tiếng Việt hay cử chỉ diễn tả những từ hay cụm từ trong đề thi.

+ Phạm quy: người gợi ý dùng bất cứ từ hoặc cụm từ nào có trong đề thi; dùng tiếng nước ngoài có nghĩa tương đương; dùng từ hoặc cụm từ láy để diễn tả; đồng đội hoặc khán giả nhắc người gợi ý hoặc người trả lời (từ hoặc cụm từ phạm quy sẽ không được tính điểm).

* Phần 4 - Về đích

Trong phần thi này, đội dự thi sẽ kể một câu chuyện về tấm gương của Bác Hồ và trả lời 02 câu hỏi của Ban Giám khảo. Điểm tối đa: 40 điểm.

Kể chuyện:

- Mỗi đội có thể chọn từ 01 đến 02 thành viên để kể một câu chuyện về tấm gương của Bác Hồ theo chủ đề và đề cương đã được Ban Tổ chức duyệt.

- Bài kể chuyện cần làm rõ các nội dung sau: (1) Lý do chọn nội dung đó trình bày; (2) Nội dung cơ bản nhất của mẫu chuyện; (3) Thí sinh học tập, làm theo và vận động người khác học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ như thế nào? (liên hệ thực tiễn bản thân).

- Khuyến khích các đội có sự đầu tư minh họa cho bài thi kể chuyện. Lưu ý: trong khi kể chuyện, các đội không được phép xây dựng hình tượng Bác Hồ trên sân khấu.

- Thời gian trình bày: từ 07 đến 10 phút.

- Điểm số tối đa: 30 điểm (ít hơn hoặc vượt quá thời gian 01 phút bị trừ 01 điểm).

BBT