.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Tiền Giang vinh danh 11 Tiến sĩ giai đoạn 2020 - 2023

21-05-2023

Ngày 18/5/2023, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức Họp mặt trí thức khoa học và công nghệ (KH&CN) gắn với vinh danh 11Tiến sĩ giai đoạn 2020 - 2023 trên địa bàn tỉnh. Theo thống kê, đến thời điểm hiện tại, tỉnh Tiền Giang có 87 Tiến sĩ (1 Tiến sĩ được phong hàm Giáo sư, 1 Tiến sĩ phong hàm Phó Giáo sư), 1.555 Thạc sĩ và 15.831 người có trình độ đại học và tương đương.

Những năm qua, đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam nói chung và Tiền Giang nói riêng không ngừng lớn mạnh, có mặt trong mọi ngành khoa học, mọi lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội trên khắp mọi miền đất nước. Có thể nói, ngày KH&CN Việt Nam đặc biệt có ý nghĩa quan trọng, là dịp để tuyên truyền, phổ biến pháp luật, thành tựu về KH&CN; biểu dương, tôn vinh đội ngũ cán bộ làm công tác KH&CN... Qua đó, nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của KH&CN; động viên, khích lệ thế hệ trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên say mê nghiên cứu khoa học, góp phần xây dựng và phát triển đất nước. 

Nhân dịp họp mặt này, UBND tỉnh Tiền Giang đã tiến hành vinh danh 11 Tiến sĩ giai đoạn từ năm 2020 - 2023. Trong đó, Trường Đại học Tiền Giang có 8 tiến sĩ được vinh danh: Lê Thị Kim Loan, Trương Quốc Tất, Trương Văn Phước, Nguyễn Tấn Hùng (Khoa Nông nghiệp và Công nghệ thực phẩm), Đặng Hải Long, Bùi Quang Thịnh (Khoa Sư phạm và Khoa học cơ bản), Nguyễn Thành Vinh, Võ Lê Ngọc Điền (Khoa Kỹ thuật công nghệ).

VĨNH SƠN