.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Đảng bộ Trường Đại học Tiền Giang tham dự Hội nghị thông tin về Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

31-05-2023

Ngày 29/5/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị thông tin về Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ). Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu chính - Trung tâm Hội  nghị tỉnh đến các điểm cầu cấp ủy huyện (tương đương) và cấp xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.

Đ/c Nguyễn Viết Thịnh - Bí thư Đảng ủy nhà trường chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Trường ĐH Tiền Giang.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Danh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang thông tin đến Hội nghị về những nội dung quan trọng, chủ yếu của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, cụ thể: Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; Lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII; Một số vấn đề quan trọng khác.

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa XIII đã đánh giá  khách quan, toàn diện những kết quả, thành tựu đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đồng thời chỉ ra những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; dự báo bối cảnh tình hình mới với những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, để từ đó đề ra những chủ trương, quyết sách lớn cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả trong nửa cuối của nhiệm kỳ khoá XIII. Đặc biệt, sau Hội nghị giữa nhiệm kỳ, với niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới, toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân ta sẽ tiếp tục đoàn kết, phấn đấu với quyết tâm và nỗ lực cao hơn nữa; năng động, sáng tạo hơn nữa để sáng suốt nắm bắt mọi thời cơ, thuận lợi; vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức; hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho cả nhiệm kỳ khóa XI.

Hiện nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị Hội nghị sơ kết gữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh; tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp ở tỉnh theo quy định và hoàn thành trong tháng 7 năm 2023.

VĨNH SƠN