.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Hội đồng Trường Đại học Tiền Giang tổ chức Kỳ họp lần thứ 13, nhiệm kỳ 2019 – 2024

29-01-2024

Ngày 26/1/2024, Hội đồng trường Trường Đại học Tiền Giang vừa tổ chức Kỳ thi lần thứ 13, nhiệm kỳ 2019-2024 nhằm báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Phiên họp diễn ra với sự tham gia của các thành viên Hội đồng trường.

Tại kỳ họp này, các thành viên Hội đồng trường đã thảo luận và cho ý kiến các nội dung trọng tâm như: Dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Hội đồng trường Trường Đại học Tiền Giang và các Tờ trình của Hiệu trưởng bao gồm: Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2024; Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2024; Quyết định sửa đổi, bổ sung mức thu và các chính sách liên quan đến học phí của Trường Đại học Tiền Giang; giải thể Bộ môn Kế toán - Tài chính thuộc Khoa Kinh tế - Luật thành lập bộ môn Kế toán và Bộ môn Tài chính; Đề án xác định vị trí việc làm Trường Đại học Tiền Giang…

Hội đồng đã nghiêm túc xem xét và đánh giá các kết quả đạt được, đồng thời cùng thảo luận để đề xuất các phương án khắc phục những hạn chế đặc biệt là về cơ chế, thủ tục hồ sơ,.... Thay mặt lãnh đạo nhà trường, PGS. TS. Võ Ngọc Hà - Hiệu trưởng nhà trường đã trực tiếp giải đáp thắc mắc và thông tin trước Hội đồng các phương án khả thi nhằm giải quyết một số bất cập liên quan đến tuyển sinh, đào tạo, đề án xác định vị trí việc làm, chỉnh trang cơ sở vật chất, xây dựng hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu,...

TS. Nguyễn Viết Thịnh - Chủ tịch Hội đồng trường kết luận các nội dung then chốt trong cuộc họp, đồng thời cho biết sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp của các thành viên trong Hội đồng, hướng đến hoàn thiện hơn các chương trình, kế hoạch mà Hội đồng trường đã đề ra.

VĨNH SƠN