.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Công đoàn và hành động của đoàn viên, người lao động

08-05-2024

Ngày 23/4/2024, Tổng LĐLĐ Việt Nam ban hành kế hoạch số 60/KH-TLĐ v/v tổ chức cuộc thi tìm hiểu "Nghị quyết Công đoàn và hành động của đoàn viên, người lao động". Theo đó, LĐLĐ Tiền Giang đã ban hành văn bản tới các cấp công đoàn về hướng dẫn đoàn viên, người lao động tham gia cuộc thi.

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến trên cổng thi trực tuyến Công đoàn Việt nam (địa chỉ https://congdoanvietnam.org).
Cuộc thi gồm 2 giai đoạn: giai đoạn 1 thi trắc nghiệm và giai đoạn 2 thi sáng tạo video clip:
- Giai đoạn 1 gồm 3 tuần thi, bắt đầu từ 10/5, đến 2/6/2024.
- Giai đoạn 2: thời gian gửi tác phẩm từ 01/6 - 7/6; thời gian bình chọn từ 13/6 - 20/6/2024.
Chi tiết nội dung cuộc thi, đối tượng tham gia, thời gian, cách thức tham gia, cơ cấu giải thưởng thực hiện theo Thể lệ của cuộc thi do Tổng LĐLĐ Việt Nam ban hành, được đăng tải trên website Tổng LĐLĐ Việt Nam.

VĨNH SƠN