.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

;

Chia sẻ

Họp Hội đồng đánh giá kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại Trường Đại học Tiền Giang (đề tài KH&CN của Tỉnh quản lý)

02-06-2024

Ngày 30/5/2024, Trường Đại học Tiền Giang tổ chức họp Hội đồng đánh giá kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ (đề tài KH&CN cấp tỉnh): “Áp dụng mô hình CDIO để xây dựng các chương trình đào tạo tiên tiến nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Tiền Giang” do tiến sĩ Nguyễn Viết Thịnh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường làm chủ nhiệm đề tài.

Thành viên tham gia:  TS. Dương Văn Hiếu (Thư ký đề tài), ThS. Trần Thế Hiệp, ThS. Nguyễn Vân Ngọc Phượng, ThS. Hồ Công Xuân Vũ Ý, TS Nguyễn Thanh Trang (Thành viên chính thường trực), ThS. Nguyễn Vĩnh Toàn, TS. Nguyễn Ngọc Thắng, ThS. Nguyễn Văn Nối, ThS. Võ Thị Trúc Giang, ThS. Huỳnh Thị Ngọc Phượng, ThS. Nguyễn Anh Tuấn, ThS. Ngô Thanh Phong, ThS. Nguyễn Văn Hiếu, TS. Lê Thị Kim Loan, TS. Đoàn Thị Ngọc Thanh, TS. Trương Khắc Hiếu, ThS. Lê Hoàng Ân, ThS. Đinh Hữu Hạnh, ThS. Hồ Đoàn Thùy Mỹ Châu, TS.Trương Quốc Tất (Thành viên chính), ThS. Phạm Đỗ Trang Minh, ThS. Lý Thiên Trang, ThS. Trương Thị Ngọc Phương (Thành viên)

Hội đồng gồm có: Tiến sĩ Lê Minh Tùng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang, Chủ tịch Hội đồng; Phó giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Đạt - Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học An Giang, Ủy viên Phản biện 1; Tiến sĩ Võ Phước Hưng - Trưởng khoa Kỹ thuật và Công nghệ Trường Đại học Trà Vinh, Ủy viên Phản biện 2; Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Vũ - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang, Ủy viên Hội đồng; Thạc sĩ Nguyễn Huỳnh Thi - Phó trưởng khoa Kỹ thuật công nghệ, Trường Đại học Tiền Giang, Ủy viên Hội đồng; Thạc sĩ Nguyễn Minh Nhã - Phó trưởng khoa Kinh tế - Luật, Trường Đại học Tiền Giang, Ủy viên Hội đồng; Tiến sĩ Cao Nguyên Thi - Trưởng phòng QLKHCN&HTQT, Trường Đại học Tiền Giang, Thư ký Hội đồng.

Mục tiêu tổng quát của đề tài là: (1) Nâng cao chất lượng đào tạo của Trường Đại học Tiền Giang (ĐHTG) để đáp ứng tốt hơn yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cho sự phát triển Kinh tế-Xã hội của tỉnh Tiền Giang và khu
vực Đồng bằng Sông Cửu Long; (2) Xây dựng được các chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu Khung trình độ quốc gia Việt Nam theo quyết định số
1982/QĐ-TTg ngày 18/01/2016 và Quyết định số 436/QĐ-TTg ngày
30/03/2020 Ban hành Kế hoạch thực hiện khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học, giai đoạn 2020-2025 của Thủ tướng
Chính phủ; (3) Góp phần đạt các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng Chương trình
đào tạo (CTĐT) theo Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/03/2016 của
Bộ GD&ĐT, phát triển đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong
bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Mục tiêu cụ thể là: (1) Áp dụng tiếp cận CDIO để thiết kế quy trình phát triển CTĐT đáp ứng chuẩn đầu ra (CĐR) cho Trường ĐHTG; (2) Sử dụng quy trình phát triển CTĐT của đề tài để phát triển tất cả các CTĐT Đại học và Cao đẳng sư phạm đang đào tạo tại Trường ĐHTG.

Sau 30 tháng triển khai thực hiện, đề tài đã đạt được một số kết quả nổi bật như: phát triển thành công 15 CTĐT tích hợp cho 15 ngành học đang đào tạo đáp ứng CĐR và đưa vào tổ chức đào tạo ở Trường ĐHTG từ năm học 2023-2024 theo 15 CTĐT tích hợp. Sản phẩm đạt được so với mục tiêu đặt ra bao gồm: (1) 01 quy trình phát triển CTĐT đáp ứng CĐR cho Trường ĐHTG; (2) 15 CĐR mới của 15 ngành đào tạo; (3) 15 CTĐT tích hợp của 15 ngành đào tạo; (4) 600 đề cương chi tiết học phần thuộc các CTĐT: Ngành Sư phạm Toán học (trình độ đại học); Ngành Du lịch (trình độ đại học); Ngành Công nghệ thông tin (trình độ đại học); Ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng (trình độ đại học); Ngành Kinh tế (trình độ đại học); Ngành Kế toán (trình độ đại học); Ngành Tài chính - Ngân hàng (trình độ đại học); Ngành Quản trị kinh doanh (trình độ đại học); Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí (trình độ đại học); Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (trình độ đại học); Ngành Công nghệ thực phẩm (trình độ đại học); Ngành Công nghệ sinh học (trình độ đại học); Ngành Nuôi trồng thủy sản (trình độ đại học); Ngành Bảo vệ thực vật (trình độ đại học); Ngành Giáo dục Mầm mon (trình độ cao đẳng).

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đánh giá cao kết quả của dự án, tính hiệu quả của nhiệm vụ và nhất trí xếp loại "Đạt".

VĨNH SƠN