.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

22-10-2015

Tiền thân của Phòng Giáo dục thường xuyên là Khoa Giáo dục thường xuyên được thành lập theo Quyết định số 06/QĐ-ĐHTG ngày 31/10/2005 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang và được đổi tên thành Phòng Giáo dục thường xuyên theo Quyết định số 788/QĐ-ĐHTG ngày 26/10/2010. Phòng đã được kế thừa công tác liên kết đào tạo từ những năm 1984 của Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng tại chức liên tỉnh Tiền Giang – Long An – Bến tre và Trường Cao đẳng Cộng đồng Tiền Giang.

Ngày đầu thành lập, Phòng Giáo dục thường xuyên tiếp nhận 7 lớp với tổng số 658 học viên. Đến tháng 9/2015, Phòng đã liên kết đào tạo được 57 lớp với tổng số 4799 học viên; có 34 lớp ra trường với tổng số 3033 học viên trong đó có 2677 học viên được nhận bằng tốt nghiệp trong các dịp làm lễ ra trường. Tháng 9/2015, Phòng đang quản lý 23 lớp với tổng số 1.774 học viên. 

Phòng GDTX đã tham mưu với BGH Nhà trường triển khai được nhiều mối liên kết đào tạo với nhiều trường đại học, cao đẳng, trung cấp có uy tín trong nước như: ĐH Kinh tế TP.HCM, ĐH Bách khoa TP.HCM, ĐH Ngân hàng TP.HCM, ĐH Luật Hà Nội, ĐH Luật TP.HCM, ĐH Nông lâm TP.HCM, ĐH Sư phạm TP.HCM, ĐH Cần Thơ, ĐHSP Thể dục thể thao TP.HCM, ĐH Ngoại ngữ Huế, Trường trung cấp luật Vị Thanh, Trường Văn thư lưu trữ TW... để đào tạo các ngành như: Luật, tài chính ngân hàng, kế toán, thú y, công nghệ thông tin, sư phạm mầm non… với các trình độ đào tạo từ trung cấp đến đại học, đào tạo Văn bằng 1 đại học, văn bằng 2 đại học, liên thông từ cao đẳng lên đại học, liên thông từ trung cấp lên đại học với hình thức vừa làm vừa học đa dạng như:  học thứ bảy, chủ nhật; học theo đợt; học trong hè… để đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng người học. 

Trãi qua quá trình hình thành và phát triển cùng với sự phát triển của Nhà trường, Phòng Giáo dục thường xuyên đã góp phần quan trọng trong việc liên kết đào tạo được nhiều lớp, nhiều ngành nghề đào tạo ở hình thức đào tạo vừa làm vừa học; tạo ra nhiều mối liên kết với nhiều trường uy tín; củng cố và phát triển hoạt động liên kết đào tạo của Nhà trường, đáp ứng được yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Tiền Giang và các tỉnh lân cận.

TT Đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên và Tin học ngoại ngữ