.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Tuyển sinh năm 2016 - Ngành ĐH Toán ứng dụng

31-03-2016

 

NGÀNH ĐẠI HỌC TOÁN ỨNG DỤNG

1. Giới thiệu chung

Ngành Toán ứng dụng đào tạo Cử nhân Toán ứng dụng (chuyên ngành Thống kê). Chương trình trang bị cho người học kiến thức cơ bản, cơ sở ngành và chuyên ngành Toán ứng dụng và Thống kê.

2. Kiến thức, kỹ năng

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo ngành Toán ứng dụng, người học có khả năng:

- Mô hình hóa, phân tích, dự báo các vấn đề kinh tế, xã hội,…;

- Biết vận dụng hệ thống các kiến thức được trang bị để tổ chức các hoạt động nghiên cứu, khảo sát, tổng hợp dữ liệu, lập và trình bày các báo cáo;

- Có kiến thức chuyên sâu và sử dụng tốt các kỹ thuật phân tích dữ liệu, dự báo với sự trợ giúp của các phần mềm chuyên dụng: R, SPSS, Matlab, Eviews,...;

- Tự học, tự nghiên cứu và tiếp tục học sau đại học để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Giao tiếp tốt, có kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, kỹ năng trình bày vấn đề, kỹ năng quản lý thuộc phạm vi chuyên môn.

3.Những môn học chuyên ngành

- Các học phần về kiến thức cơ sở ngành: Giải tích, Đại số tuyến tính, Xác suất - Thống kê, Quy hoạch tuyến tính,…

- Các học phần về kiến thức ngành: Mô hình toán học, Tối ưu hoá, Cơ sở dữ liệu, Phân tích dữ liệu, Ứng dụng tin học trong thống kê, Thống kê kinh tế - xã hội,…  

- Các học phần về kiến thức bổ trợ: Phân tích số liệu định tính, Phân tích số liệu mảng, Chuyên đề thống kê,…

4. Vị trí việc làm mà người học có thể làm sau khi tốt nghiệp

Sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành Toán ứng dụng có thể đảm nhận công việc

- Phân tích, dự báo, lập kế hoạch, tính toán thiết kế tối ưu trong các lĩnh vực: thống kê kinh doanh, quản trị nhân sự, nghiên cứu thị trường, phát triển sản phẩm,…tại các công ty tài chính, quỹ đầu tư, công ty bảo hiểm, cơ quan nhà nước, nhà máy, xí nghiệp;

- Tổ chức, thực hiện các hoạt động thống kê tại cục thống kê, chi cục thống kê;

- Tham gia giảng dạy tại các trường cao đẳng, đại học (sau khi bổ sung Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm).

5. Thông tin khác

Đội ngũ giảng viên bộ môn Toán năng động, sáng tạo, tâm huyết.

 

 

Khoa Sư phạm và Khoa học cơ bản