.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Lịch thi các lớp ĐH, CĐ, TCCN VLVH khóa 13, 14, 15

09-06-2016

 

LỊCH THI

CÁC LỚP ĐH, CĐ, TCCN VLVH K13, K14, K15

Từ ngày 04/6/2016 đến 23/7/2016

Địa điểm thi: Cơ sở chính - Trường Đại học Tiền Giang

Thứ

Ngày

Giờ

Lớp SV

Mã HP

STC

Tên học phần

SL SV

SL SV/
phòng thi

Phòng thi

Đơn vị tổ chức thi

Ghi chú

7

4/6/2016

7g30

ĐHVLVH GDTH 13

18352

2

Chuyên đề giảng dạy tiếng việt ở tiểu học

58

29

K21

TT KT&ĐBCLGD

 

29

K22

 

13g30

ĐHVLVH GDTH 13

18292

2

Cơ sở TN&XH 2

58

29

K21

 

29

K22

 

CN

5/6/2016

9g30

CĐ VLVH GDTC 13

12242

2

Bóng chuyền 2

32

Sân

TH

7

11/6/2016

7g30

TC VLVH SPMN 13

TMN918

3

PP cho trẻ làm quen với những biểu tượng sơ đẳng về Toán

62

31

K21

 

31

K22

 

CĐ VLVH GDTC 13

12222

2

Cầu lông 2

32

Sân

TH

13g30

TC VLVH SPMN 13

TMN920

3

PP Giáo dụcthể chất cho trẻ

63

32

K21

 

31

K22

 

CN

12/6/2016

7g30

CĐ VLVH MẦM NON 13A

17322

2

Quản lý trong GDMN

45

23

K21

 

22

K22

 

CĐ VLVH MẦM NON 13B1

46

23

K23

 

23

K24

 

CĐ VLVH MẦM NON 13B2

55

28

K31

 

27

K32

 

13g30

CĐ VLVH MẦM NON 13A

17392

2

PP giúp trẻ MG làm quen Tiếng Anh

45

23

K21

 

22

K22

 

CĐ VLVH MẦM NON 13B1

47

24

K23

 

23

K24

 

CĐ VLVH MẦM NON 13B2

55

28

K31

 

27

K32

 

7

18/6/2016

7g30

CĐ VLVH MẦM NON 15B

15062

2

Tâm lý học đại cương

51

26

K21

 

25

K22

 

CĐ VLVH MẦM NON 13B1

17163

3

Chương trình GDMN và Phát triển tổ chức thực hiện chương trình GDMN

57

29

K23

 

28

K24

 

13g30

CĐ VLVH MẦM NON 15B

15292

2

Giáo dục học đại cương

51

26

K21

 

25

K22

 

CN

19/6/2016

7g30

CĐ VLVH MẦM NON 14B

17373

3

Sự học và phát triển TLTELT MN2

62

31

K21

TT KT&ĐBCLGD

 

31

K22

 

CĐ VLVH MẦM NON 15B

17302

2

Nghề GVMN và GDGĐ

51

31

K23

 

20

K24

 

ĐH VLVH GDTH 14

00352

2

Đạo đức và PPDH đạo đức ở tiểu học

10

10

 

13g30

CĐ VLVH MẦM NON 14B

07004

4

Tiếng Anh 3

62

31

K21

 

31

K22

 

CĐ VLVH MẦM NON 15B

07043

3

Tiếng Anh 1

51

30

K24

 

21

K31

 

ĐH VLVH GDTH 14

18113

3

PPDH TN&XH ở TH

9

9

 

4

22/6/2016

13g30

TC VLVH PHÁP LUẬT 14

TPL351

2

Công tác thi hành án dân sự

91

31

K21

 

30

K22

 

30

K23

 

6

24/6/2016

13g30

TC VLVH PHÁP LUẬT 14

TPL353

2

Công chứng, chứng thực

91

31

K21

 

30

K22

 

30

K23

 

7

25/6/2016

7g30

CĐ VLVH MẦM NON 15B

00012

2

Những NLCBCCNMLN 1

51

26

K21

 

25

K22

 

TC VLVH SPMN 13

TMN915

3

PP Giáo dục âm nhạc cho trẻ

61

31

K31

 

30

K32

 

13g30

CĐ VLVH MẦM NON 15B

11902

2

Con người và môi trường

51

26

K21

 

25

K22

 

CDGDMN12A2

17222

2

PP làm quyen với toán

1

1

Lần 2

TC VLVH PHÁP LUẬT 14

TPL345

3

Luật lao động

2

2

CN

26/6/2016

7g30

ĐHVLVH GDTH 15B

18293

3

Cơ sở TN&XH 2

65

33

K21

 

32

K22

 

13g30

ĐHVLVH GDTH 15B

18282

2

Giải toán ở tiểu học

62

27

K21

 

27

K22

 

7

K23

 

ĐH VLVH KẾ TOÁN 13

66063

3

Kinh tế vĩ mô

19

19

 

7

23/7/2016

7g30

CBQL K26 MẦM NON

 

 

HỌC PHẦN 4B

85

29

K21

 

 

 

28

K22

 

 

 

28

K23

 

CBQL K26 TIỂU HỌC

 

 

52

30

K24

 

 

 

22

K31

 

CBQL K26 THCS

 

 

37

8

 

 

 

29

K32

 

Ghi chú: Phòng Hội đồng thi F.201

Sinh viên theo dõi lịch thi được thông báo tại:  Khoa,  bảng thông báo tầng trệt khu F của TTKT&ĐBCLGD và trên Website www.tgu.edu.vn

TM. HỘI ĐỒNG THI KTHP
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG   
(Đã ký)             
HIỆU TRƯỞNG       
PGS. TS. Võ Ngọc Hà