.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Lễ công bố Quyết định thành lập các Phân ban liên lạc cựu sinh viên

06-08-2015

Căn cứ Thông báo số 77/TB-ĐHTG ngày 14/5/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang về việc thành lập các Phân ban liên lạc cựu sinh viên (PBLL CSV) của các khoa và đơn vị thuộc Trường Đại học Tiền Giang; Thường trực BLL CSV tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập các PBLL CSV và thông qua chương trình công tác năm 2014 vào ngày 6/6/2014. 

Đến tham dự Lễ có: cô Đoàn Thị Ba (Nguyên Phó Hiệu trưởng Nhà trường), thầy Nguyễn Quang Khải (Phó Hiệu Trưởng Nhà trường) và đại diện lãnh đạo Phòng, Khoa phụ trách công tác HSSV.

Thầy Cao Văn Dương (Trưởng phòng Công tác Chính trị - Sinh viên) đại diện thường trực văn phòng PBLL CSV công bố quyết định của Hiệu trưởng Nhà trường về việc thành lập các PBLL CSV. Theo đó, Ban liên lạc cựu sinh viên Nhà trường có 08 PBLL CSV và 17 thành viên, nhiệm kỳ 2013-2018:

 

DANH SÁCH

Phân ban liên lạc cựu sinh viên của các khoa và đơn vị

thuộc Trường Đại học Tiền Giang

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 04/QĐ-BLLCSV, ngày 28/5/2014
 của
Ban liên lạc cựu sinh viên Trường Đại học Tiền Giang)

STT

Phân ban

Họ tên

Chức vụ

1

Sư phạm và Ngoại ngữ

Trần Thanh Nguyên

Trưởng phân ban

Hà Danh Hùng

Phó trưởng phân ban

Bùi Thị Kim Ngân

Thư ký

2

Kinh tế - Luật

Huỳnh Thị Ngọc Phượng

Trưởng phân ban

Nguyễn Hữu Phước

Thư ký

3

Kỹ thuật nông nghiệp & CNTP

Nguyễn Văn Mạnh

Trưởng phân ban

Trần Thị Hồng Thủy

Thư ký

4

Xây dựng

Nguyễn Quốc Phong

Trưởng phân ban

Từ Thị Trừ

Thư ký

5

Công nghệ
thông tin

Trần Thế Hiệp

Trưởng phân ban

Trần Huy Long

Thư ký

6

Kỹ thuật
công nghiệp

Nguyễn Hoàng Phương

Trưởng phân ban

Nguyễn Thanh Nguyên

Thư ký

7

Các lớp liên kết đào tạo đại học

Nguyễn Vĩ Nhân

Trưởng phân ban

Võ Thị Thanh Thủy

Thư ký

8

Các lớp đào tạo sau đại học

Bùi Thanh Vân

Trưởng phân ban

Nguyễn Hữu Trình

Thư ký

 

Ngoài ra, thường trực văn phòng BLL CSV cũng đã triển khai kế hoạch công tác năm 2014: Hoàn thiện bước 1 hệ thống thông tin, dữ liệu về cựu sinh viên trường; Thiết lập website Ban liên lạc Cựu Sinh viên; Thiết lập chuyên mục “Gặp gỡ cựu sinh viên tiêu biểu; Xây dựng kế hoạch tổ chức họp mặt truyền thống cựu sinh viên lần thứ I – 2014; Vận động tài trợ và tương trợ CSV; Họp mặt truyền thống toàn thể cựu sinh viên qua các thời kỳ lần I/2014 vào ngày ngày 16/8/2014 (tại Cơ sở 1 – xã Long An – huyện Châu Thành);Xây dựng chương trình hoạt động năm 2015.

 

VĨNH SƠN

Ban liên lạc hội cựu sinh viên