.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Lịch thi các lớp ĐH, CĐ, TCCN VLVH khóa 13, 14, 15, 16

04-11-2016

 

LỊCH THI CÁC LỚP ĐH, CĐ, TCCN VLVH KHÓA 13, 14, 15, 16

Từ ngày 12/11/2016 đến 10/12/2016

Địa điểm thi: Trường Đại học Tiền Giang - Cơ sở chính

Thứ Ngày Giờ Lớp SV Mã HP STC Tên học phần SL SV SL SV/
phòng thi
Phòng thi Đơn vị tổ chức thi Ghi chú
7 12/11/2016 7g30 ĐHVLVH GDTH 15B 18352 2 Chuyên đề giáo dục Tiếng Việt ở TH 62 31 B33 TT KT& ĐBCLGD  
31 K32  
CĐVLVH MN 14B 17142 2 Phòng bệnh và đảm bảo an toàn 63 32 K33  
32 K34  
TCVLVH P.LUẬT 14B TPL319   Văn thư lưu trữ 1 1 K35 Lần 2
CĐVLVH MN 15B 00113 3 NNLCBCNMLN 2 41 21  
20 K36  
ĐH VLVH KT 13 08733 3 Xác suất - Thống kê A 8 8  
7 12/11/2016 13g30 ĐHVLVH GDTH 15B 05493 3 Tiếng Việt 3&4 62 31 B33  
31 K32  
DHVLVH GDTH14A 24 24 K33  
CĐVLVH MN 14B 03013 3 Đường lối CM của ĐCSVN 63 32 K34  
31 K35  
TCVLVH P.LUẬT 14B TPL320 2 Công tác Hộ tịch   1 K36 Lần 2
CĐVLVH MN 15B 07053 3 Tiếng Anh 2 41 21  
20 C35  
ĐH VLVH KT 13 8 8  
CN 13/11/2016 7g30 TCVLVH P.LUẬT 14B TPL312   Luật Thương mại 1 1 K33 Lần 2
CĐVLVH TIẾNG ANH 16A 07362 2 Ngữ pháp 1 25 22  
3 K32  
ĐH VLVH KT 13 07043 3 Tiếng Anh 1 7 7  
ĐH VLVH CNTT14 + CD CNTT K13 31003 3 Toán rời rạc 11 11  
CN 13/11/2016 13g30 CĐVLVH TIẾNG ANH 16A 07382 2 Ngữ âm - Âm vị 25 25 K33 TT KT& ĐBCLGD  
ĐH VLVH KT 13 68322 2 Kế toán ngân hàng 20 20 K34  
TCVLVH P.LUẬT 14B TPL313 2 Luật Môi trường 2 2 Lần 2
6 18/11/2016 18g00 ĐHLT VLVH CNTP 16A 10122D 2 Hóa phân tích 26 26 F304  
6 25/11/2016 18g00 ĐHLT VLVH CNTP 16A 08103D 3 Toán cao cấp B 26 26 F304  
7 26/11/2016 13g30 ĐHVLVH GDTH 15B 05092 2 Văn học thiếu nhi VN và VHNN 62 37 K31  
25 K32  
ĐH VLVH KT 13 71012 2 Pháp luật đại cương 12 12  
5 1/12/2016 18g00 ĐHLT VLVH CNTP 16A 55322 2 Máy chế biến thực phẩm 26 26 F304  
7 10/12/2016 13g30 ĐHVLVH GDTH 15B 18262 2 Phát triển tư duy của học hinh qua môn Toán 62 26 K31  
26 K32  
10 K33  
ĐH VLVH KT 13 11902 2 Con người và
môi trường
18 18  

Ghi chú: Phòng Hội đồng thi F201

Sinh viên theo dõi lịch thi được thông báo tại:  Khoa,  bảng thông báo tầng trệt khu F của TTKT&ĐBCLGD và trên Website www.tgu.edu.vn

TM. HỘI ĐỒNG THI KTHP
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG   

(Đã ký)             
HIỆU TRƯỞNG       
PGS. TS. Võ Ngọc Hà