.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

Chia sẻ

Lịch công tác tuần 14

05-12-2016

­­­LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM HIỆU, TUẦN 14

           (Từ ngày 05/12/2016 đến ngày 11/12/2016)

THỨ

NỘI DUNG CHÍNH

THÀNH PHẦN

THAM DỰ

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

     CHỦ TRÌ

HAI

05/12

Họp Giao ban tháng 12/2016.

- Bí thư Đảng bộ;

- Ban Giám hiệu;

- CT Công đoàn, BT Đoàn TN;

- Trưởng các đơn vị trực thuộc.

07h 30: B.14

Ông Võ Ngọc Hà

Báo cáo chuyên đề “Một số kinh nghiệm đăng bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế chuyên ngành”.

- Ông Lê Hữu Hải (P.HT);

- VC K.NN&CNTP.

14h 00

 Phòng họp K.NN&CNTP

 

Dự họp Hội đồng thi nâng ngạch công chức tỉnh Khối Nhà nước.

Ô.Nguyễn Quang Khải (P.HT).

14h 00: Phòng họp TT UBND tỉnh

 

Họp BCH Quân sự mở rộng triển khai Quyết định Bổ nhiệm Chỉ huy Phó Quân sự.

- BCH Quân sự;

- Các Tiểu đội trưởng DQTV.

15h 30: A.104

Ô. Nguyễn Quang Khải

BA 06/12

Dự họp Hội Khoa học tâm lý và Giáo dục tỉnh TG.

- Ô.Nguyễn Quang Khải (P.HT);

- Ô. Sơn, Ô. Nguyên (K.SP).

07h 30: HT

Sở GD&ĐT

 

Dự kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Tiền Giang, khóa IX (từ ngày 06/12 đến ngày 08/12/2016).

Ông Võ Ngọc Hà (HT).

07h 45: TT Hội nghị tỉnh

 

Họp xét duyệt đề tài NCKH “Phân lập nấm Rhizopus gây bệnh thối trái thanh long (Hylocereus spp) và khảo sát hiệu lực một số loại thuốc bảo vệ thực vật ở tỉnh Tiền Giang”.

- Ô. Vinh, Ô. Phúc, Bà Tâm, B.Bích (KNN&CNTP);

- Bà Truyện (P.QLKHCN& HTQT).

13h30 - 15h00 A.104

Ông Lê Hữu Hải

Họp xét duyệt đề tài NCKH “Tạo dòng và biểu hiện Neutrophil -Activating rotein của Helicobacter pylori dung hợp với đuôi 6His trong Escherichia coli”.

- Bà Thanh, Bà Tâm, Bà Chi (KNN&CNTP);

- Bà Thư (K.SP);

- Bà Truyện (P.QLKHCN& HTQT).

15h 00: A.104

07/12

Hội nghị chuyên đề về giảng dạy các học phần Toán cao cấp cho các ngành học.

Thành viên theo Kế hoạch số 675/KH-ĐHTG, ngày 31/10/2016.

07h30 - 10h30 B.14

Ông Lê Hữu Hải

Họp Hội đồng xét tốt nghiệp các khóa đợt 9, năm 2016.

Theo Quyết định số 69/QĐ-ĐHTG ngày 19/01/2016.

10h 30: A.104

Họp xét duyệt đề tài NCKH “Khảo sát ảnh hưởng của mật độ ương và 4 loại thức ăn lên sự sinh trưởng và tỉ lệ sống cá tai tượng da beo”.

- Ô. Hiếu, Ô. Mướp, Ô. Tráng, Ô. Huy (K.NN&CNTP);

- Bà Truyện (P.QLKHCN& HTQT).

13h30 - 15h00 A.105

Họp xét duyệt đề tài NCKH “Xây dựng và đánh giá một số mô hình nuôi xen canh tôm thẻ chân trắng với cá măng biển trong ao đất tại Tân Phú Đông, TG”.

- Ô. Hiếu, Ô.Mướp, Ô. Phong, Ô.Tráng (K.NN& CNTP);

- Bà Truyện (P.QLKHCN& HTQT).

15h 00: A.105

Họp Chi bộ 6.

- Ông Võ Ngọc Hà (HT);

- Đảng viên Chi bộ 6.

15h 00: A.104

 

NĂM

08/12

Tiếp và làm việc với các cố vấn nước ngoài về kế hoạch phát triển công tác hợp tác quốc tế.

Ông Tùng, Ông Thịnh (P.QLKHCN&HTQT).

09h 30: A.104

Ông Lê Hữu Hải

Làm việc với Ban Quản lý dự án xây dựng.

VC Ban QLDAXD.

15h 00

Thân Cửu Nga

Ông Võ Ngọc Hà

SÁU 09/12

Dự họp trực tuyến Hội nghị Trung ương 4.

Ông Võ Ngọc Hà (HT).

07h 30: TT Hội nghị tỉnh

 

Họp BCH Công đoàn.

- UV: BCH, UBKT CĐCS;

- Trưởng ban TT Nhân dân.

07h30 - 09h00 B.14

Ông Lê Hữu Hải

Họp BCH Công đoàn mở rộng.  

- UV: BCH, UBKT CĐCS;

 - Trưởng ban TT Nhân dân;

- Tổ trưởng các tổ công đoàn.

09h 00: B.14

Họp xét duyệt đề tài NCKH “Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến thái độ học tập của sinh viên Khoa Kinh tế Luật Trường Đại học Tiền Giang”.

- Bà Phượng, Ô. Vượng, Ô. Phong, Ô.Tân (K.KTL);

- Bà Truyện (P.QLKHCN& HTQT).

13h 30: A.104

Họp xét duyệt đề tài NCKH “Thể văn bia trong văn học Hán Nôm Tiền Giang (Đầu TK XVIII - Nửa đầu TK XX”.

- Ô. Châu, Ô. Lộc, Ô. Chi (K.KHXH&NV);

- Ô. Trinh (PTK.SP);

- Bà Ngà (P.QLKHCN&HTQT).

13h30 – 14h45 A.105

Ô. Nguyễn Quang Khải

Họp xét duyệt đề tài NCKH  “Yếu tố tâm linh trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của cộng đồng người Việt ở tỉnh Tiền Giang”.

- Ô. Vàng, Bà Son (K.LLCT);

- Ô. Chi (K.KHXH& NV);

- Bà Loan (PGĐ TT.TTTV);

- Bà Truyện (P.QLKHCN& HTQT).

14h45 - 16h00 A.105

Họp xét duyệt đề tài NCKH của SV “Thiết kế các tình huống cụ thể trong dạy học hình học ở tiểu học”.

- Ô. Ý, Ô. Long, Ô. Nhã (K.KHTN);

- Ô. Thịnh (K.SP);

- Ô.Tú (P.QLKHCN&HTQT).

16h 00: A.105

BẢY

10/12

Dự hội thảo “Hệ giá trị-mục tiêu phát triển nhân cách người học của hệ thống giáo dục Việt Nam”.

Ông Võ Ngọc Hà (HT).

08h 00: Trường ĐH Sư phạm Tp.HCM

 

THÔNG BÁO - NHẮC VIỆC

 

1.Họp Khoa Sư phạm, TP: VC K.SP; TG: 14h 00, ngày 05/12/2016; ĐĐ: B.14.

2.Tọa đàm Tiếng Anh hướng đến cộng đồng Asean; TP: BCH Hội Sinh viên; TG: 14h 00, ngày 05/12/2016; ĐĐ: GĐ 01, CS TCN.

3.Vòng chung kết 02 Hội thi “Tài năng âm nhạc”; TP: BCH Hội Sinh viên, khách mời; TG: 17h 00, ngày 05/12/2016; ĐĐ: GĐ CSC.

  1. Họp xét duyệt đề tài NCKH “ Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính kháng viêm của lá trâu cổ”; TP: Ô. Thịnh (TP.QLĐT), Bà Thanh (K.NN&CNTP), Bà Trinh, Ô. Trực (K.KHTN), Ô. Tùng, Bà Ngà (P.QLKHCN&HTQT); TG: 13h 30, ngày 06/12/2016; ĐĐ: A.105.
  2. Họp BCH Đoàn trường mở rộng; TP: UV BCH Đoàn trường, Bí thư LCĐ khoa, BTK Hội Sinh viên; TG: 14h 00, ngày 06/12/2016; ĐĐ: B.14.
  3. Kiểm tra cơ quan văn hóa; TP: Bà Thủy (TP.QTTB), Ô. Chiêu (TK.KTXD), Ô. Tài (GĐ TT.NNTH), Ô. Dũng (PGĐ TT.QHDN&TVTS), Bà Mai (P.TCHC); TG: 07h 30, ngày 07/12/2016, ĐĐ: CSC, CS1, CS TCN.
  4. Họp xét duyệt đề tài NCKH của SV “Giá trị văn hóa, nghệ thuật của chùa Sắc Tứ Linh Thứu”; TP: Ô. Lộc, Bà Đoan (KSP), Bà Loan, Ô. Sơn (TT.TTTTV), B.Ngà (P.QLKHCN& HTQT); TG: 13h30 - 15h00, ngày 07/12/2016; ĐĐ: A.104; Chủ trì: Ông Nguyễn Phúc Nghiệp (TK.KHXH&NV).
  5. Họp BCH Hội Sinh viên trường; TP: UV BCH Hội SV; TG: 17h 00, ngày 07/12/2016; ĐĐ: A.105.

9.Họp xét duyệt đề tài NCKH của SV “Chế tạo máy lột vỏ dừa khô bán tự động”; TP: Ô. Vũ, Ô. Sáng,

 

Chú ý:

- Lịch trên đây không có thư mời. Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và các văn bản cần thiết phục vụ cho buổi làm việc.

- Các đơn vị gửi báo cáo tuần về P. TC - HC (Cô Hồng Duyên) trước 14 giờ ngày thứ 3 hàng tuần.

- Đề nghị lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức Đoàn thể CT-XH có nhu cầu sử dụng phòng họp tại CSC (B.14, A.104, A.105) đăng ký với P. TC- HC (Ô. Huỳnh Thanh Phương - Chuyên viên phòng TCHC) trước 10 giờ ngày thứ 5 hàng tuần để tiện việc bố trí và phục vụ./.