.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ lần 1 năm 2017 tại Trường ĐH Tiền Giang

20-12-2016

Căn cứ Quy chế Đào tạo trình độ Thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục & Đào tạo ký ngày 15/5/2014 và Thông báo tuyển sinh Cao học lần 1 năm 2017 số 1452/TB-ĐHH của Đại học Huế ký ngày 23/11/2016, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế thông báo kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ lần 1 năm 2017 (khóa XXVI) thuộc Đề án tại Trường Đại học Tiền Giang như sau:

1. Các chuyên ngành tuyển sinh

1.1. Quản lý giáo dục (mã số: 60140114).

1.2. Vật lý lý thuyết và vật lý toán (mã số: 60440103);

1.3. Toán giải tích (mã số: 60460102);

1.4. Lịch sử Việt Nam (mã số: 60220313)

2. Hình thức và thời gian đào tạo:

2.1. Hình thức đào tạo: Đào tạo trình độ thạc sĩ theo học chế tín chỉ thuộc chương trình định hướng ứng dụng.

2.2. Thời gian đào tạo: Hai năm

3. Thời gian và địa điểm

3.1. Thời gian thu nhận hồ sơ: từ ngày thông báo tuyển sinh đến hết ngày 25/02/2017

3.2. Thời gian thi tuyển: ngày 08 & 09/4/2017.

3.3. Địa điểm thi tuyển: Trường Đại học Tiền Giang (nếu đủ số lượng thí sinh dự thi)

3.4. Địa điểm phát hành và thu nhận hồ sơ dự thi: Phòng Quản lý KHCN&HTQT,  Trường Đại học Tiền Giang (ĐT: 0989951569) hoặc Phòng Đào tạo sau đại học -  Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế (ĐT: 054. 3824234)

4. Lệ phí tuyển sinh (nộp tại Quản lý KHCN&HTQT, Trường Đại học Tiền Giang)

4.1. Hồ sơ dự tuyển: 50.000đ/hồ sơ;

4.2. Lệ phí xử lý hồ sơ: 100.000đ/hồ sơ;

4.3. Lệ phí thi: 360.000đ/ thí sinh;

4.4. Kinh phí tổ chức thi tại địa phương: Thông báo sau.

5. Hướng dẫn đề cương thi tuyển

5.1. Điều kiện mở lớp: Từ 10 người trở lên/chuyên ngành;

5.2. Thời gian: Khoảng từ ngày 25/02/2017 đến ngày 05/4/2017;

5.3. Kinh phí: 4.500.000đ/người (cho 03 môn).

6. Lớp bổ túc kiến thức chuyên ngành Quản lý giáo dục: từ ngày 14/12/2016 đến ngày 14/3/2017 (đã thông báo cụ thể tại công văn số 2718/KH-ĐHSP, ngày 06/12/2016).

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Phòng Đào tạo sau đại học, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế, 34 Lê Lợi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, ĐT: 054. 3898746;

Phòng KHCN&HTQT - Trường Đại học Tiền Giang, 119 Ấp Bắc, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang, ĐT: 0613 824684.