.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Giới thiệu

21-11-2022


PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO
Phòng B246 - B248 - B249 - B250 cơ sở Thân Cửu Nghĩa (Nhánh Cao tốc số 1, Cao tốc TP HCM - Trung Lương, ấp Thân Bình, xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang)
Điện thoại: (0273) 3 873 883 - Phòng B250; (0273) 3 867 100 - Phòng B249; (0273) 3 867 101 (Phòng B248); Email: pqldt@tgu.edu.vn


Chức năng, nhiệm vụ:

- Tham mưu xây dựng định hướng, hoạch định chiến lược phát triển của Trường về cơ cấu ngành nghề đào tạo, mục tiêu đào tạo, quy mô và phương thức đào tạo; Cụ thể hóa các chính sách về giáo dục của cấp trên đối với Trường.

- Xây dựng, triển khai thực hiện chương trình đào tạo theo quy chế hiện hành và theo nhu cầu xã hội theo hướng hiện đại. Tham mưu cho Hiệu trưởng giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình đào tạo, đánh giá kết quả đào tạo.

- Giải quyết các vấn đề về học vụ theo đúng các quy chế đào tạo hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội cho từng trình độ đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại học.

- Quản lý, tổ chức cấp phát văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận.

Lãnh đạo phòng   

     1. Trần Quang Hiền - Phó Trưởng phòng phụ trách phòng

         - DĐ: 0847.510.999

         - Email: tranquanghien@tgu.edu.vn

     2.  Trương Văn Phước - Phó Trưởng phòng

         - DĐ: 0918 030 869

         - Email: truongvanphuoc@tgu.edu.vn

 Chuyên viên

      1. Đào Thúy Trinh

         - DĐ: 0919 236 906

         - Email: daothuytrinh@tgu.edu.vn

      2. Trương Thị Ngọc Phương

         - DĐ: 0909 343 131

         - Email: truongthingocphuong@tgu.edu.vn

      3. Nguyễn Thị Tường Vân

         - DĐ: 0903 632 286

         - Email: nguyenthituongvan@tgu.edu.vn

      4. Trần Văn Quốc

         - DĐ: 0983 000 383

         - Email: tranvanquoc@tgu.edu.vn

      5. Phạm Ngọc Giàu

         - DĐ: 0919 333 296

         - Email: phamngocgiau@tgu.edu.vn

       6. Lê Ngọc Trân

         - DĐ: 0903 963 640

         - Email: lengoctran@tgu.edu.vn

       7. Ngô Vũ Hoàng Trung

         - DĐ: 0917 288 498

         - Email: ngovuhoangtrung@tgu.edu.vn       

Tập thể cán bộ - viên chức Phòng Quản lý Đào tạo quyết tâm xây dựng thành một đơn vị Phòng chức năng vững về chính trị - mạnh về chuyên môn, đáp ứng kịp thời mọi vấn đề đào tạo theo hệ thống tín chỉ trong tình hình mới, hướng đến một đơn vị:

“Năng động – Chuyên nghiệp – Chính xác”

Phòng Quản lý đào tạo