.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

CTDT;

Chia sẻ

Chương trình đào tạo hệ Đại học

28-11-2016

Hiện nay Khoa Kỹ thuật Công nghiệp đào tạo 03 ngành đại học: 1) CNKT Cơ khí; 2) CNKT Cơ điện tử; 3) CNKT Điều khiển và tự động hóa. 

Chương trình đào tạo chi tiết các ngành như sau:

1. Đại học CNKT Cơ khí 

   + Khóa 13: Xem chi tiết

   + Khóa 14, 15: Xem chi tiết

   + Khóa 16: Xem chi tiết

2. Đại học CNKT Cơ điện tử

   Khóa 16: Xem chi tiết

3. Đại học CNKT Điều khiển và tự động hóa

   Khóa 16: Xem chi tiết

Khoa Kỹ thuật Công nghệ