.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

Chia sẻ

Sản phẩm nghiên cứu khoa học Cán bộ viên chức khoa Kỹ thuật Công nghiệp

12-09-2018

1. Năm 2017 - 2018

TT

Họ tên CBVC

Loại sản phẩm NCKH

Tên sản phẩm NCKH

Ngày công bố công trình NCKH, thời gian  hoạt động NCKH được quy đổi

Tổ chức nhận dự án/ Địa chỉ website/ Tên Kỷ yếu hội thảo khoa học/ Tên Cơ quan Báo/ Xếp loại/Tên Sinh viên/đề tài/dự án

1

 

Nguyễn Hoàng Vũ

 

Tham luận cấp khoa

Phương pháp giảng dạy và học tập ngành cơ khí

7/2018

Hội thảo KH cấp Khoa: "Nâng cao chất lượng đào tạo Ngành ĐH CNKT Cơ khí"Trường ĐHTG

Chủ trì hội thảo Cấp Khoa

 

7/2018

Hội thảo KH cấp Khoa: "Nâng cao chất lượng đào tạo Ngành ĐH CNKT Cơ khí"Trường ĐHTG

Tham luận cấp Trường

Tiềm năng và giải pháp chuyển giao kết quả NCKH trong sinh viên

9/2017

Hội nghị tổng kết NCKH sinh viên năm học 2016-2017 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018 Trường ĐHTG

2

 

Nguyễn Hoàng Phương

 

Bài báo khoa học

Modelling the Concept of Waste-Heat Recovery System for Generating Electricity in Holcim Cement Factory, Kien Giang, Vietnam

120C/2017

Tạp chí khoa học công nghệ các trường Đaị học kỹ thuật

Tham luận cấp khoa

Đánh giá, cập nhật, phát triển chương trình đào tạo, yếu tố cần thiết góp phần đào tạo ngành CNKT Cơ khí tại Đại học TG đáp ứng yêu cầu xã hội

7/2018

Hội thảo KH cấp Khoa: "Nâng cao chất lượng đào tạo Ngành ĐH CNKT Cơ khí"Trường ĐHTG

3

Đinh Hữu Hạnh

Tham luận cấp khoa

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tại bộ môn cơ khí – Khoa Kỹ thuật Công nghiệp – Trường Đại học Tiền Giang

7/2018

Hội thảo KH cấp Khoa: "Nâng cao chất lượng đào tạo Ngành ĐH CNKT Cơ khí"Trường ĐHTG

4

Huỳnh Minh Huy

Tham luận cấp khoa

Tiết kiệm vật tư và nâng cao hiệu
quả sử dụng vật tư trong giảng dạy thực hành tại bộ môn cơ khí

7/2018

Hội thảo KH cấp Khoa: "Nâng cao chất lượng đào tạo Ngành ĐH CNKT Cơ khí"Trường ĐHTG

5

Nguyễn Tấn Được

Tham luận cấp khoa

Giải pháp nâng cao ý thức tự giác học tập của sinh viên ngành cơ khí

7/2018

Hội thảo KH cấp Khoa: "Nâng cao chất lượng đào tạo Ngành ĐH CNKT Cơ khí"Trường ĐHTG

6

Đoàn Hữu Liêm

Hướng dẫn SV NCKH

Thiết kế và chế tạo máy lột vỏ dừa khô bán tự động

8/3/2018

Trường ĐHTG

7

Nguyễn Văn Hiếu

Tham luận  Quốc tế

Rice straw compacting
and trading: a business model in Vietnam

7/5/2017

Hội thảo Quốc Tế: "The Royal University of Agriculture, Phnom Penh".

8

Nguyễn Quang Sáng

Bài tham luận
cấp trường

Chia sẻ một số kinh nghiệm thực hiện đề tài, dự án KHCN trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

7/2017

Hội nghị tổng kết NCKH của CBVC năm học 2016-2017 Trường ĐHTG

9

Nguyễn Quang Minh

Bài tham luận có trình bày tại Hội thảo Quốc tế

Vật liệu, máy móc và phương pháp phát triển bền vững-MMMS2018

18/5/2018

Đà Nẵng, Việt Nam

10

Nguyễn Quang Minh

Hướng dẫn sinh viên NCKH

Thiết kế và chế tạo máy gọt vỏ dừa nạo

09/11/2017

Trường ĐHTG

Hướng dẫn sinh viên NCKH

Thiết kế và chế tạo máy rửa trái Hồng Xiêm (Sapôchê)

09/11/2017

Trường ĐHTG

11

Trần Quốc Cường

Bài tham luận có trình bày tại Hội thảo Quốc tế

Vật liệu, máy móc và phương pháp phát triển bền vững-MMMS2018

18/5/2018

Đà Nẵng, Việt Nam

Tham luận cấp khoa

Giáo dục đại học nghề nghiệp tại
Khoa Kỹ thuật Công nghiệp trong CMCN 4.0

7/2018

Hội thảo KH cấp Khoa: "Nâng cao chất lượng đào tạo Ngành ĐH CNKT Cơ khí"Trường ĐHTG

12

Đặng Ngọc Vân

Tham luận cấp khoa

Sinh viên khoa Kỹ thuật Công nghiệp cần chuẩn bị hành trang gì để khởi nghiệp trong thời kỳ cách mạng công nghiêp 4.0

7/2018

Hội thảo KH cấp Khoa: "Nâng cao chất lượng đào tạo Ngành ĐH CNKT Cơ khí"Trường ĐHTG

13

Phan Thị Thùy Mỹ

Tham luận cấp khoa

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cố vấn học tập trong đào tạo tín chỉ tại Khoa Kỹ thuật Công nghiệp – Trường Đại học Tiền Giang

7/2018

Hội thảo KH cấp Khoa: "Nâng cao chất lượng đào tạo Ngành ĐH CNKT Cơ khí"Trường ĐHTG

14

Nguyễn Văn Thanh

Tham luận cấp khoa

Một số giải pháp khuyến khích sinh viên Khoa Kỹ thuật Công nghiệp tham gia nghiên cứu khoa học

7/2018

Hội thảo KH cấp Khoa: "Nâng cao chất lượng đào tạo Ngành ĐH CNKT Cơ khí"Trường ĐHTG

15

Nguyễn Phước Tín

Tham luận cấp khoa

Đánh giá, cập nhật, phát triển chương trình đào tạo, yếu tố cần thiết góp phần đào tạo ngành CNKT Cơ khí tại Đại học Tiền Giang đáp ứng yêu cầu xã hội

7/2018

Hội thảo KH cấp Khoa: "Nâng cao chất lượng đào tạo Ngành ĐH CNKT Cơ khí"Trường ĐHTG

Tham luận cấp khoa

Đề xuất đổi mới phương pháp
dạy học đại học theo định hướng năng lực người học

7/2018

Hội thảo KH cấp Khoa: "Nâng cao chất lượng đào tạo Ngành ĐH CNKT Cơ khí"Trường ĐHTG

16

Dương Thanh Dũ

Tham luận cấp khoa

Đổi mới phương pháp dạy học trước tác động của cách mạng công nghiệp 4.0

6//2018

Hội thảo KH cấp Khoa: "Nâng cao chất lượng đào tạo Ngành ĐH CNKT Cơ khí"Trường ĐHTG

17

Bùi Lê Ngọc Minh

Bài tham luận  Hội thảo
Quốc tế

Variable Structure Load Frequency Control of Power System

12/2017

Lecture Notes in Electrical Engineering

Bài tham luận Hội thảo
Quốc tế

Optimal Load Frequency Control in an Isolated Power System

12/2017

Lecture Notes in Electrical Engineering

Bài báo khoa học

Observer Output Feedback Load Frequency Control for a Two-Area Interconnected Power System

31/03/2018

Journal of Advanced Engineering and Computation,

18

Nguyễn Phan Ân

Bài báo khoa học cấp trường

Tối giản hóa mô hình toán học của quá trình truyền nhiệt trong không gian 3D thành 2D

6/2018

Trường ĐHTG

Tham luận cấp khoa

Hoạt động tự học của sinh viên khoa Kỹ thuật Công nghiệp trong  đào tạo theo học chế tín chỉ

7/2018

Hội thảo KH cấp Khoa: "Nâng cao chất lượng đào tạo Ngành ĐH CNKT Cơ khí"Trường ĐHTG

Tham luận cấp khoa

Những khó khăn, vướng mắc của sinh viên Khoa Kỹ thuật Công nghiệp trong nghiên cứu khoa học

7/2018

Hội thảo KH cấp Khoa: "Nâng cao chất lượng đào tạo Ngành ĐH CNKT Cơ khí"Trường ĐHTG

19

Trương Hòa Hiệp

Bài báo khoa học

Nghiên cứu xác định phương pháp sấy trong nho

Số 25-2017

Tạp chí Công nghiệp Nông thôn

20

Dương Ngọc Hùng

Bài báo khoa học cấp trường

Tối giản hóa mô hình toán học của quá trình truyền nhiệt trong không gian 3D thành 2D

6/2018

Trường ĐHTG

21

Hoàng Hữu Duy

Đề tài NCKH cấp trường

Mô hình ổ cắm điện được điều khiển từ xa qua mạng Internet 3G sử dụng Raspberry Pi B+ với giao diện đồng nhất trên điện thoại thông minh Android,Windows phone

20/10/2017

Trường ĐHTG

Bài báo khoa học cấp trường

Hệ thống điều khiển đóng ngắt điện cho ổ cắm điện qua mạng internet hoạt động trên điện thoại di động hệ điều hành Android và Windows phone

2018

Trường ĐHTG

22

Nguyễn Thị Hồng Diễm

Tài liệu giảng dạy

Thực hành công nghệ may trang phục 2 (3 tín chỉ)

7/2017

Trường ĐHTG

Tham luận cấp khoa

Một số giải pháp nâng cao kết quả học tập sinh viên Khoa Kỹ thuật Công nghiệp - Trường Đại học Tiền Giang

7/2018

Hội thảo KH cấp Khoa: "Nâng cao chất lượng đào tạo Ngành ĐH CNKT Cơ khí"Trường ĐHTG

23

Phan Thị Minh Diễm

Tài liệu giảng dạy

Thực hành công nghệ may trang phục 2 (3 tín chỉ)

7/2017

Trường ĐHTG

24

Phan Thị Minh Diễm

Tham luận cấp khoa

Thực trạng và giải pháp về trang thiết bị - vật tư thực hành góp phần nâng cao chất lượng đào tạo tại Khoa Kỹ thuật Công nghiệp

7/2018

Hội thảo KH cấp Khoa: "Nâng cao chất lượng đào tạo Ngành ĐH CNKT Cơ khí"Trường ĐHTG

25

Lê Hải Thùy Vân

Tham luận
cấp khoa

Nâng cao chất lượng tự học cho sinh viên tại Trường Đại học Tiền Giang

23/4/2018

Hội thảo KH cấp Khoa: Phát triển năng lực tự học cho SV Trường ĐHTG thông qua hoạt động dạy học lĩnh vực KHTN"

Bài tham luận
hội thảo cấp khoa

Vai trò của cố vấn học tập trong nâng cao chất lượng đào tạo ngành kỹ thuật

7/2018

Hội thảo KH cấp Khoa: "Nâng cao chất lượng đào tạo Ngành ĐH CNKT Cơ khí"Trường ĐHTG

26

Hoàng Thị Hiền

Tham luận cấp khoa

Một số kinh nghiệm tổ chức hoạt động nhóm trong công tác giảng dạy thực hành có sản phẩm liên hệ thực tiễn

7/2018

Hội thảo KH cấp Khoa: "Nâng cao chất lượng đào tạo Ngành ĐH CNKT Cơ khí"Trường ĐHTG

27

Nguyễn Triệu Phương Thanh

Tài liệu giảng dạy

Công nghệ may trang phục 3
(2 tín chỉ)

7/2017

Trường ĐHTG

28

Huỳnh Thị Kim Liên

Tài liệu giảng dạy

Thẩm mỹ trang phục
(2 tín chỉ)

10/2017

Trường ĐHTG

Tham luận cấp khoa

Ứng dụng phương pháp mô phỏng để nâng cao chất lượng giảng dạy ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí

7/2018

Hội thảo KH cấp Khoa: "Nâng cao chất lượng đào tạo Ngành ĐH CNKT Cơ khí"Trường ĐHTG

29

Nguyễn Thanh Nguyên

Bài báo khoa học

Tối giản hóa mô hình toán học của quá trình truyền nhiệt trong không gian 3D thành 2D

6/2018

Trường ĐHTG

2. Năm 2015-2016

2.1 Tập bài giảng

TT

Họ và tên tác giả

Mã học phần

Học phần

Số tín chỉ      

1

Ths Nguyễn Hoàng Phương +
Ths Nguyễn Duy Hiếu

40324

Lập trình điều khiển 1

4

2

Ks Phan Thị Thùy Mỹ

40062

Kỹ thuật điện tử 1

2

3

Ks Dương Ngọc Hùng

40092

Hệ thống điều khiển tự động

2

4

Ks Nguyễn Hữu Minh +
Ths Bùi Lê Ngọc Minh

40022

Vật liệu điện - An toàn điện

2

5

Ks Bùi Thị Bích Hường +
Ths Đinh Hữu Hạnh

35253

Dung sai kỹ thuật đo

3

6

Ths Huỳnh Minh Huy +
Ths Đoàn Hữu Liêm

35004

Vẽ kỹ thuật

4

7

Ths Trần Chí Thạch +
Ths Nguyễn Tấn Được

35472

Thực hành động cơ Diesel

2

8

Ks Nguyễn Thị Hồng Diễm

50242

Thiết kế trang phục IV

2

9

Ks Phan Thị Minh Diễm

50172

Thiết kế trang phục bảo hộ lao động

2

10

Ths Huỳnh Thị Kim Liên

50251

Thiết kế áo gió

1

50771

Thực hành áo gió

1

11

Ks Lê Hải Thùy Vân

50742

Thực hành công nghệ may trang phục I

2

12

Ths Nguyễn Thanh Nhàn

50162

Hệ thống cỡ số trang phục

2

13

Ks Phan Thị Minh Diễm

50332

Công nghệ may nón

2

14

Ks Lê Hải Thùy Vân +
 Cao học: Nguyễn Triệu Phương Thanh

50312

Công nghệ may trang phục II

2

15

Ths Trần Quốc Cường +
Ks Nguyễn Thanh Nguyên

40352

Ngôn ngữ lập trình

2

16

Ths Nguyễn Văn Thanh +
 Ths Dương Thanh Dũ

40084

Kỹ thuật số

4

2.2. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường

- Thiết kế hệ thống quản lý từ xa các máy chiếu projector trong một dãy phòng học, tác giả: thầy Nguyễn Văn Thanh và thầy Võ Huỳnh Minh  Thi;

 Nghiên cứu chế tạo mô hình ổ cắm điện có khả năng điều khiển từ xa qua mạng internet 3G sử dụng raspberry pi B + với giao diện điều khiển đồng nhất trên điện thoại thông minh Android, Windows Phone, tác giả Hoàng Hữu Duy.

3. Năm học 2014-2015

3.1. Tập bài giảng

TT

Họ và tên tác giả

Tên sản phẩm

Ngày
nghiệm thu

Ghi chú

1

Trần Văn Thường

Phương pháp nghiên cứu khoa học

24/6/2015

 

2

Nguyễn Hoàng Phương

Mạng và cung cấp điện

8/7/2015

 

3

Đinh Hữu Hạnh

Vẽ kỹ thuật

9/7/2015

 

4

Nguyễn Tấn Được

Lý thuyết ô tô

9/9/2015

 

5

Trần Quốc Cường

Vi xử lý - Vi điều khiển

8/7/2015

 

6

Phan Thị Thùy Mỹ

Thực hành điện tử 1

11/6/2015

 

7

Nguyễn Phan Ân +
 Đặng Ngọc Vân

 Điện tử công suất

9/9/2015

 

8

Hoàng Hữu Duy +
Đặng Ngọc Vân

Máy điện

23/72015

 

9

Nguyễn Thị Bích Thủy

Thiết kế trang phục I

3/8/2015

 

10

Hoàng Thị Hiền

Thiết bị may công nghiệp và bảo trì

21/7/2015

 

3.2. Đề tài nghiên cứu khoa học Cấp tỉnh:  “Nghiên cứu thiết kế và chế tạo cụm máy phát điện sử dụng hoàn toàn nhiên liệu biogas điều khiển bằng điện tử”, tác giả thầy Nguyễn Phước Tín và thầy Nguyễn Quang Minh. 

Khoa Kỹ thuật Công nghệ