.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

  • Ngày post: 08-12-2020
    Chương trình họp mặt cựu sinh viên ngành Công nghệ thực phẩm nhằm thực hiện các hoạt động truyền thống, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau; Động viên các thế hệ sinh viên đã và đang học tập tại Bộ môn CNTP – CNSTH phát huy truyền thống tốt đẹp của các thế hệ sinh viên: Học tập tốt, lao động tốt, công tác tốt, đồng thời làm cầu nối để các cựu sinh viên đóng góp ý kiến xây dựng bộ môn trên các lĩnh vực giảng dạy, học tập và thực hiện các hoạt động hỗ trợ vật chất, tinh thần cho việc phát triển hoạt động đào tạo của bộ môn.
  • Ngày post: 30-09-2015
    Thường trực Ban liên lạc cựu sinh viên Trường Đại học Tiền Giang thông báo đến các Khoa việc xét cấp học bổng “Khuyến học, khuyến tài” lần thứ II năm 2015 cho học sinh, sinh viên của trường, cụ thể như sau:
  • Ngày post: 06-08-2015
    Căn cứ Thông báo số 77/TB-ĐHTG ngày 14/5/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang về việc thành lập các Phân ban liên lạc cựu sinh viên (PBLL CSV) của các khoa và đơn vị thuộc Trường Đại học Tiền Giang; Thường trực BLL CSV tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập các PBLL CSV và thông qua chương trình công tác năm 2014 vào ngày 6/6/2014.

Tag

nội dung tag