.: Thông báo xét cấp mới và tái cấp học bổng Chắp cánh ước mơ lần thứ X do Báo Ấp Bắc và Công ty cổ phần Thủy sản Hùng Vương tổ chức :. 

Tag

;

Thông báo

>> xem thêm

Giới thiệu

TT Tư vấn tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp
Địa chỉ:119, Ấp Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho – Tiền Giang
Điện thoại liên hệ:
Email:

Chia sẻ

Thông báo xét cấp mới và tái cấp học bổng Chắp cánh ước mơ lần thứ X do Báo Ấp Bắc và Công ty cổ phần Thủy sản Hùng Vương tổ chức

20-12-2016

THÔNG BÁO

V/v xét cấp mới và tái cấp học bổng “Chắp cánh ước mơ lần thứ X”

do Báo Ấp Bắc và Công ty cổ phần Thủy sản Hùng Vương tổ chức                

 

Căn cứ vào số suất học bổng do Thường trực Ban tổ chức Chương trình học bổng “Chắp cánh ước mơ lần thứ X” phân bổ. Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang thông báo đến sinh viên toàn trường về việc tổ chức đợt xét cấp mới và tái cấp học bổng dành cho sinh viên trường, cụ thể như sau:

1. Đối tượng, điều kiện được xét cấp mới và tái cấp học bổng

Sinh viên đang theo học hệ chính quy tại Trường Đại học Tiền Giang có:

- Hộ khẩu thường trú tại tỉnh Tiền Giang.

- Điểm trung bình học tập học kỳ II năm học 2015 - 2016 đạt từ loại khá trở lên hoặc căn cứ vào kết quả xét tuyển đại học, cao đẳng đối với sinh viên khóa 16.

- Hoàn cảnh khó khăn (có khuyết tật; gia cảnh khó khăn hoặc đang gặp những bất lợi khác) hoặc con liệt sĩ, thương binh, dân tộc thiểu số,...

- Chưa từng nhận bất kỳ loại học bổng nào do các tổ chức, cá nhân trong hoặc ngoài nước trao tặng trong năm học 2015 - 2016 (ngoại trừ học bổng khuyến khích học tập do Ngân sách Nhà nước cấp).

Lưu ý: Trong trường hợp sinh viên đã nhận học bổng do tổ chức, cá nhân trong hoặc ngoài nước tặng trong năm học 2015 - 2016 nhưng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, khoa chủ quản có thể đề nghị bằng văn bản cho Hội đồng xét cấp học bổng cấp trường để xét đặc cách.

2. Số suất học bổng và trị giá mỗi suất

a) Tổng số suất học bổng cấp mới và tái cấp cho sinh viên toàn trường: 25 suất (trong đó tái cấp là 11 suất).

* Tái cấp: 11 suất (có danh sách đính kèm).

* Cấp mới: 14 suất, theo phân bổ như sau

      + Khoa Kỹ thuật Công nghiệp: 02 suất

      + Khoa Kinh tế - Luật: 04 suất

      + Khoa Sư Phạm: 02 suất

      + Khoa Công nghệ thông tin: 01 suất

      + Khoa Kỹ thuật Xây dựng: 01 suất

      + Khoa Khoa học xã hội và nhân văn: 02 suất

      + Khoa Nông nghiệp và Công nghệ thực phẩm: 01 suất

      + Bộ môn Giáo dục thể chất và quốc phòng: 01 suất  

b) Trị giá mỗi suất: 3.000.000đồng/1 suất

3. Hồ sơ, trình tự và thủ tục xin xét và đề nghị cấp học bổng

a) Hồ sơ xin xét cấp học bổng

Sinh viên thuộc đối tượng nêu trên phải nộp hồ sơ xin xét cấp học bổng bao gồm các văn bản: (kể cả tái cấp và cấp mới).

1. Đơn xin xét cấp học bổng (đơn cấp mới, đơn tái cấp ).

2. Giấy chứng nhận có xác nhận về:

- Kết quả học tập học kỳ II năm học 2015 – 2016 với đầy đủ tên môn học, điểm thi, điểm trung bình và điểm rèn luyện do khoa xác nhận hoặc bản sao phiếu điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2016 hoặc bản sao học bạ cấp 3 đối với sinh viên năm thứ nhất.

- Bản sao có công chứng về gia cảnh hoặc đối tượng ưu tiên: sổ hộ nghèo, con liệt sĩ, thương binh, dân tộc thiểu số,...

Trường hợp sinh viên xin tái cấp học bổng đã nộp bảng điểm học tập và rèn luyện do nhà trường cấp thì chỉ cần nộp đơn xin tái cấp (theo mẫu).

b) Trình tự xét cấp học bổng

- Cấp khoa: Căn cứ vào điều kiện xét cấp học bổng, các khoa tiến hành tổ chức khảo sát, họp xét và gửi hồ sơ cho Thường trực Hội đồng xét cấp học bổng cấp Trường – Trung tâm QHDN&TVTS chậm nhất là đến 15giờ00 ngày 29/12/2016.

- Cấp trường: Hội đồng xét cấp học bổng cấp trường xét và đề nghị Hiệu trưởng có văn bản đề nghị Ban tổ chức chương trình “Chắp cánh ước mơ lần thứ X” cấp học bổng cho sinh viên trường.

Thời gian: Dự kiến 08giờ00 ngày 04/01/2017

Địa điểm: Phòng họp A.105 Cơ sở chính Trường.

(Mời đại diện lãnh đạo: các khoa có sinh viên xin cấp học bổng, Phòng CTSV, TT QHDN&TVTS, ĐTN dự họp theo thông báo này, nhà trường không có thư mời riêng )

Để công tác xét và đề nghị cấp học bổng “Chắp cánh ước mơ lần thứ X” được tiến hành kịp thời, chính xác, đúng đối tượng. Hiệu trưởng nhà trường đề nghị lãnh đạo các khoa tổ chức thực hiện đúng theo tinh thần thông báo này./. 

TT Tư vấn tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp