.: Cơ cấu nhân sự :. 

Thông báo

>> xem thêm

Giới thiệu

TT Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục
Địa chỉ:119, Ấp Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho – Tiền Giang
Điện thoại liên hệ:
Email:

Chia sẻ

Cơ cấu nhân sự

13-07-2023

TT

Họ tên

Chức vụ

Liên hệ

1

Nguyễn Đại Bình

 Phó Giám đốc Phụ Trách TT

 DĐ: 0919 607 602

 Email: nguyendaibinh@tgu.edu.vn

2

Huỳnh Thị Ngọc Linh

 Phó Giám đốc

DĐ: 0902 657 712

Email: huynhthingoclinh@tgu.edu.vn

3

Ngô Hồng Thúy

 Chuyên viên

DĐ: 0987 265 653

4

Trần Thị Diễm Trang

 Chuyên viên

 DĐ: 0983831865

 Email: ttdiemtrang@tgu.edu.vn

5

Nguyễn Trọng Trí

Chuyên viên

DĐ: 097 1515 180

Email: nguyentrongtri@tgu.edu.vn

6

Đặng Nguyễn Hoàng Hải

Chuyên viên

 DĐ: 0989 692 926

Email: dangnguyenhoanghai@tgu.edu.vn

7

Lê Thị Ánh Tuyết

 

Chuyên viên

DĐ: 0906 364 591

Email: lethianhtuyet@tgu.edu.vn

8

Nguyễn Mộng Thu

Chuyên viên

DĐ: 0963578080

Email: nguyenmongthu@tgu.edu.vn

TT Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục