.: Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Tư vấn tuyển sinh :. 

Tag

;

Thông báo

>> xem thêm

Giới thiệu

TT Tư vấn tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp
Địa chỉ:119, Ấp Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho – Tiền Giang
Điện thoại liên hệ:
Email:

Chia sẻ

Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Tư vấn tuyển sinh

18-07-2017

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Tư vấn tuyển sinh được thành lập theo Quyết định số 618/QĐ-ĐHTG ngày 26/10/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang. Trung tâm hiện có 07 viên chức, trong đó có 05 thạc sĩ, 02 đang học cao học và 100% viên chức là đảng viên. Ban Giám đốc gồm có 01 Giám đốc và 01 Phó giám đốc.

1.Về chức năng

- Tham mưu cho Hiệu trưởng các nội dung, biện pháp thiết lập quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp trong hỗ trợ hoạt động đào tạo và việc làm cho sinh viên;

- Trên cơ sở quan hệ doanh nghiệp, phát triển nguồn học bổng “Đồng hành cùng sinh viên” và thực hiện các hoạt động dịch vụ công liên quan đến đào tạo, việc làm cho sinh viên;

- Tham mưu cho Hiệu trưởng các nội dung, biện pháp thực hiện công tác tuyên truyền, quảng bá, tư vấn tuyển sinh nhằm ổn định và phát triển quy mô đào tạo;

- Giúp Hiệu trưởng thực hiện tốt công tác tiếp sức thi tuyển sinh, tiếp sức sinh viên nhập học; tư vấn về học tập cho sinh viên sau khi vào học tại trường.

2. Về nhiệm vụ

- Tập hợp thông tin quảng bá hình ảnh và hoạt động đào tạo của Trường Đại học Tiền Giang trên website của Trường, trang thông tin điện tử của tỉnh Tiền Giang và trang Thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục & Đào tạo, hệ thống báo, Đài phát thanh – Truyền hình các địa phương, các trang mạng xã hội nhằm tạo tiền đề cho thiết lập quan hệ doanh nghiệp và tư vấn tuyển sinh;

- Tổ chức tìm hiểu thông tin về các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp để thực hiện hoạt động kết nối giữa Trường với doanh nghiệp và tổ chức xã hội khác;

- Xây dựng nội dung, chương trình phối hợp với doanh nghiệp có quan hệ hợp tác với trường  trong một số hoạt động quảng bá thương hiệu, cung ứng sản phẩm, dịch vụ thuộc phạm vi sản xuất, kinh doanh hợp pháp của doanh nghiệp;

- Phối hợp với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thực hiện hoạt động tư vấn kỹ năng thực hành nghề nghiệp, mở các lớp huấn luyện kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng sống và giới thiệu việc làm thêm cho sinh viên trong thời gian học tập tại trường;

- Nắm bắt nhu cầu tiếp nhận thực tập hoặc nhu cầu việc làm từ các doanh nghiệp để giới thiệu chỗ thực tập chuyên sâu về nghề nghiệp trong và ngoài nước; giới thiệu việc làm cho sinh viên sau khi kết thúc quá trình đào tạo ở trường;

- Làm đầu mối triển khai chương trình hợp tác giữa trường với công ty TNHH Esuhai và Trường Nhật ngữ Kaizen Yoshida school về việc liên kết đào tạo, giới thiệu việc làm tại Nhật Bản.

-  Vận động và tiếp nhận hỗ trợ của các doanh nghiệp, mạng thường quân, tổ chức xã hội cho Quỹ học bổng “Đồng hành cùng sinh viên” và “Sinh viên tài năng”. Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục và đề xuất Hiệu trưởng trợ cấp khó khăn đột xuất, định kỳ hoặc trao học bổng tài năng cho sinh viên từ nguồn quỹ do các doanh nghiệp, các mạnh thường quân và tổ chức xã hội tài trợ;

- Xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên, tư vấn viên  nắm vững mục tiêu, nội dung, phương thức đào tạo của trường; có kỹ năng tư vấn, thuyết phục để vừa thực hiện tốt công tác quảng bá hình ảnh trường, tư vấn tuyển sinh và tư vấn về phương pháp học tập cho sinh viên;

- Thực hiện các cuộc khảo sát, nắm bắt nhu cầu của sinh viên để xây dựng các chương trình tư vấn, hỗ trợ sinh viên về học tập, rèn luyện, về đời sống, việc làm thêm và việc làm sau khi tốt nghiệp;

- Tổ chức các hoạt động tiếp sức thi tuyển sinh, tiếp sức sinh viên nhập học; tư vấn về học tập cho sinh viên trong thời gian học tập tại trường;

- Phối hợp với đoàn thể sinh viên trong triển khai Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện” theo kế hoạch của nhà trường.

TT Tư vấn tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp