.: Thông báo về việc cập nhật thông tin ngoại trú và tài khoản ngân hàng trên phần mềm TGUIIS, năm học 2023 - 2024 :. 

Thông báo

>> xem thêm

Giới thiệu

Phòng Công tác sinh viên
Địa chỉ:119, Ấp Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho – Tiền Giang
Điện thoại liên hệ:
Email: