.:Trường Đại học Tiền Giang - Phòng Công tác sinh viên:.Thông báo

>> xem thêm

Giới thiệu

Phòng Công tác sinh viên
Địa chỉ: CSC: Phòng B02, Số 119 Ấp Bắc, Phường 5, TP Mỹ Tho, Tiền Giang - CSTCN: Phòng B234, Ấp Thân Bình, Xã Thân Cửu Nghĩa, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang
Điện thoại liên hệ: (0273) 3.877.867
Email: pctsv@tgu.edu.vn