.:Trường Đại học Tiền Giang - Khoa Nông nghiệp và Công nghệ Thực phẩm:.


Thông báo

>> xem thêm

Eureka 2020 NLNN - Chọn tạo dòng lúa than thơm bằng phương pháp hồi giao kết hợp chỉ thị phân tử

Giới thiệu

Khoa Nông nghiệp và Công nghệ Thực phẩm
Địa chỉ:Lầu 4, Dãy B, Phòng 416, Trường Đại học Tiền Giang, ấp Thân Bình, xã Thân Cửu Nghĩa, Châu Thành, Tiền Giang
Điện thoại liên hệ: 0733 855351
Email: knncntp@tgu.edu.vn

Giáo dục - Đào tạo
Thẩm định chương trình đào tạo ngành Nuôi trồng thủy sản của Trường Đại học Tiền Giang theo hướng tiếp cận CDIO

Ngày 04/8/2023 vừa qua, tại Trường Đại học Tiền Giang đã diễn ra buổi họp hội đồng thẩm định chương trình đào tạo (CTĐT) Đại học ngành Nuôi trồng thủy sản ...

Nghiên cứu khoa học
HỘI THẢO KHOA HỌC

Ngày 18/8/2023 Khoa NN&CNTP Trường Đại học Tiền Giang phối hợp Viện Cây Ăn quả Miền Nam, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Tiền Giang, UBND xã Tam ...

Hoạt động Đoàn - Hội
Trường Đại học Tiền Giang liên kết với Công ty TNHH NTTS Tuấn Hiền để phát triển đào tạo mô hình nuôi tôm công nghệ cao cho sinh viên ngành Nuôi trồng thủy sản

Hiện tại, Trường Đại học Tiền Giang đã phát triển mối quan hệ với nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Tiền Giang nhằm xây dựng và triển khai các chương ...